ABORT: Dersom en lege mener at
...
ABORT: Dersom en lege mener at den jobben vedkommende gjør, fører til provoserte aborter, mener vi at det bør være mulig å reservere seg. Denne muligheten eksisterer allerede i dagens lovgivning. Hvis kobberspiralen hadde hatt denne virkningen, noe den ikke har, ville den aktuelle fastlegen være beskyttet av loven og slippe å ta saken til retten, mener underskriverne. På bildet ser vi Katarzyna Jachimowicz.
 Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Leger må ta pasientens perspektiv
Del
Siden det også er vitenskaplig dokumentert at mye annen behandling av fertile kvinner kan føre til uønskede aborter, bør reservasjonen etter vår mening bestå i en total reservasjon mot å ha fertile kvinner som pasienter.

Svar til Dagens lederartikkel 10. september 2018.

Samvittighetsreservasjon er et stort ord. I denne faktiske saken er det samvittigheten til en kvinnelig fastlege med et livssyn som delvis trosser medisinsk tilgjengelig kunnskap som Høyesterett skal ta stilling til.

Det er et stort ansvar de har og kan potensielt sett ha konsekvenser vi ikke helt vet rekkevidden av. Både for denne fastlegen, annet helsepersonell og ikke minst pasienter i fremtiden.

Leger må ta pasientens perspektiv. Vår utdannelse og kontinuerlig oppdatering av sann kunnskap skal brukes til å veilede og behandle. De fleste pasienter ønsker en nøytral veiledning som ikke er fargelagt av legens livssyn. Hvis det omvendte er tilfelle bør det opplyses på forhånd slik at den enkelte pasient kan vurdere om dette er riktig lege å gå til.

Med et multikulturelt samfunn med helsearbeidere med forskjellig livssyn vil en høyesterettsavgjørelse som denne potensielt sett tvinge frem en slik opplysningsplikt hos legen. Det er det sannsynligvis ingen som ønsker seg.

En ting er hvis det er i en stor by hvor det er mulig å velge blant flere fastleger, men hva med de mindre kommuner eller enda verre på et sykehus eller i en akuttsituasjon?

Denne saken fra vårt synspunkt er relativt enkel med tanke på det faglige. Kvinnen ønsker ikke å sette inn en kobberspiral da hun mener den er abortfremkallende.

Det presiseres av kvinnens advokat at det gjelder de få gangene den ikke virker spermiedrepende. Agder lagmannsrett legger dog vekt på den abortfremkallende effekten i sin dom.

Tilgjengelig medisinsk kunnskap og praksis sier at den ikke er det. Etter hennes påstand, uten sikre referanser, kan den i sjeldne tilfeller føre til en abort dersom ikke sæden drepes. Dette er i så fall på lik linje med andre medisiner som både denne fastlegen og andre forskriver.

Dersom en lege mener at den jobben vedkommende gjør, fører til provoserte aborter, mener vi at det bør være mulig å reservere seg. Denne muligheten eksisterer allerede i dagens lovgivning. Hvis kobberspiralen hadde hatt denne virkningen, noe den ikke har, ville den aktuelle fastlegen være beskyttet av loven og slippe å ta saken til retten.

Siden det også er vitenskaplig dokumentert at mye annen behandling av fertile kvinner kan føre til uønskede aborter, bør reservasjonen etter vår mening bestå i en total reservasjon mot å ha fertile kvinner som pasienter. Det å kun velge bort det beste hormonfrie prevensjonsmiddelet, kobberspiralen, virker kunstig når hun ikke velger bort annen behandling.

Hvem beskytter så den sårbare kvinnen som kommer til fastlegen og hører at hun potensielt sett har månedlige aborter med kobberspiralen? Det å henvise til en behandling av en annen lege med annen samvittighet er sannsynligvis ikke beroligende. I verste fall dropper hun all prevensjon.

Med andre ord har hun ikke fått den veiledningen eller behandlingen hun har krav på. Hva hvis hun da blir uønsket gravid, hvilken samvittighet skal gjelde da?

debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger,abort,pasienter,pasient,thorbjørn brook steen,tilde østborg,maria røsok,patji alnæs-katjavivi