«Hvordan kan redaktøren i Dage
...
«Hvordan kan redaktøren i Dagen hevde at «Trump har gjort rett», når hans og Israels politikk helt klart innebærer destruktive og udemokratiske handlinger?» spør artikkelforfatteren. Foto: Vidar Ruud / NTB
debatt
Hvordan kan redaktøren i Dagen hevde at «Trump har gjort rett»?
Del
Trumps Israel-politikk er gjennomført for å sikre hans maktbase i USA, og gi noe tilbake til de som utgjør en viktig del av hans velgere, de evangelikale kristne, som i hovedsak er kristen-sionister.

I en lederartikkel fredag 8. januar tar redaktrør Selbekk et oppgjør med «kristen trumpisme». Det er blant annet et sterkt oppgjør med navngitte norske kristensionistiske ledere. Tankegodset til Trump er livsfarlig, destruktivt og udemokratisk, hevder han.

Det er flott at redaktør Selbekk tar et slikt oppgjør, bare synd at det kommer for sent. Og vi får ikke Selbekks oppgjør til å stemme med hva han skrev i en leder 4. august 2020 med overskriften «Det Trump har gjort rett».

Der roser han Trump for flere ting, blant annet for hans Israels-politikk. Han nevner tre ting: Anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad med flyttingen av den amerikanske ambassaden.

Dernest annekteringen av Golan som israelsk territorium. Og til sist at Trump ikke lenger anser og kaller territoriene «okkuperte».

Trumps Israel-politikk er gjennomført for å sikre hans maktbase i USA, og gi noe tilbake til de som utgjør en viktig del av hans velgere, de evangelikale kristne, som i hovedsak er kristen-sionister.

De hevder jo at internasjonal lov og rett ikke kan anvendes på Israel/Palestina-konflikten, for Guds plan er entydig og klar: Israel har eksklusiv rett på hele området, og mer til. Dette passer så altfor godt til Trumps grunnleggende ideologi, at makten står over retten.

La oss ta hvert punkt for seg: Da Israel gjennom 1967-krigen okkuperte «Vestbredden», gjorde FN det klart at dette var en lovstridig okkupasjon som innebar at området ikke skulle annekteres. Men etter hvert ble det etablert «kolonier» i store deler av dette området.

Dette skjedde trass i Oslo-avtalen og protest fra FN og EU. Nå bor det omtrent en halv million i slike ulovlige «settlements». Denne ulovlige virksomheten har Trump nå omgjort til noe lovlig! Og Selbekk synes dette er OK, slik vi forstår han!?

Det andre punktet er Golan-høydene. Dette området ble okkupert i 1967 og 73. Så har Israel annektert det, dvs gjort det til israelsk nasjonal eiendom. I strid med internasjonal lov. Trump har godkjent dette uten sideblikk til demokratisk og folkerettslig tenkemåte; og Selbekk bifaller Trump!

Så til punktet om flytting av den amerikanske ambassaden og anerkjennelsen av Jerusalem som eksklusiv jødisk hovedstad. Bakteppet for at ulike lands ambassader har ligget i Tel Aviv de siste førti årene, består i vedtaket som Knesset gjorde i 1980, som innebar at Jerusalem skulle være en eksklusiv jødisk by, og at Øst-Jerusalem dermed var annektert.

FN vedtok da at ambassader som var etablert i Jerusalem, skulle flyttes til Tel Aviv, i samsvar med gjeldende konvensjoner og FN-vedtak. Men kristen-sionistiske grupper i USA presset på for å få flyttet ambassaden tilbake.

Og Trump kjørte dette igjennom i 2018, og gav dermed legitimitet til Israels forskjellsbehandling og trakassering av den palestinske befolkningen i Øst-Jerusalem, som den jødiske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem omtaler som «en umoralsk og ulovlig policy».

Men en slik framferd vurderer altså Selbekk som helt OK!?

Det må føyes til at bare mellom 2004 og 2020 ble 640 palestinske boenheter ødelagt i Jerusalem, med det til følge at 3579 mennesker ble husløse, derav 1899 barn (se FNs og B’Tselems dokumentasjon).

Så langt vi kan forstå er dette «livsfarlige, destruktive og udemokratiske» (for å bruke Selbekks ord) Handlinger. Først og fremst for den palestinske befolkning, men også for Israel selv, fordi en slik politikk ikke bidrar til Israels sikkerhet, noe både militære og politiske ledere i landet påpeker.

Tilsidesettelse av internasjonal lov og rett passer så altfor godt inn i Donald Trumps ideologi. Hans retorikk handler om lov og orden, men i praksis ser han bort fra lov og rett, og viser forakt for demokratiske institusjoner.

At Israels lovstridige annektering av Golan og deler av Vestbredden, og flyttingen av USAs ambassade til Jerusalem, i strid med internasjonale avtaler, er implementert ved støtte fra en slik president, svekker denne politikkens validitet og troverdighet.

Hvordan kan redaktøren i Dagen hevde at «Trump har gjort rett», når hans og Israels politikk helt klart innebærer destruktive og udemokratiske handlinger?

kjartan ruset,donald trump,vebjørn selbekk,debatt,meninger,israel,palestina