NYORIENTERING: KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland går inn for å endre ungdomspartiets syn på selvbestemt abort. Hva vil partileder Olaug Bollestad si til forslaget fra sin samfylking og stortingsvikar?

Bjulands dypt skuffende u-sving om abort

KrFUs nyorientering kan være en del av en større snuoperasjon rundt abortspørsmålet i partiet.

Som Dagen tidligere har meldt kommer KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland til å anbefale egen organisasjon å legge vekk den programfestede motstanden mot selvbestemt abort.

Ja, forslaget kommer til å være pakket inn i en rekke honnørord og forsikringer om å arbeide for senkede aborttall og mot uvidelse av abortadgangen til 18. eller 22. uke. Og han vil snakke om hvordan KrF skal gjenreises ved å legge bort standpunkter som det uansett ikke er mulig å skape politisk flertall for.

Men bak alle de pene ordene ligger det dypt alvorlig fakta som det ikke går an å bortforklare, samme hvilke retoriske krumspring man benytter: Et viktig organ i KrF svikter det ufødte livet. Et kristent ungdomsparti forlater prinsippet om menneskelivets ukrenkelighet. En stemme for de stemmeløse stilner.

Man kommer ikke bort fra at det er særlig skuffende at det er en politiker med Hadle Rasmus Bjulands konservative profil og bedehusland-bakgrunn som stiller seg i spissen for en slik endring.

For Bjuland selv representerer forslaget både en personlig og politisk u-sving. Han har tidligere vært en ivrig forkjemper for å opprettholde KrF og KrFUs prinsipielle forsvar for livsvern. Og han har selv for bare kort tid siden stemt imot den typen forandringer som han nå selv foreslår.

Men det var altså før og ikke nå. I 2022 betyr posisjoner, profilering og storsamfunnets aksept mer enn forsvaret for de aller svakeste av de svake, det ufødte barnet i mors liv.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Aller mest alvorlig er det at KrFUs nyorientering bare en del av en større snuoperasjon som kan være på trappene i partiet.

Partileder Olaug Bollestad kommer fra samme fylke som Hadle Rasmus Bjuland. Han er Bollestads vararepresentant på Stortinget og vikarierte for henne da partilederen satt i regjering. Selvfølgelig er Olaug Bollestad godt informert om det hennes samfylking og stortingsvikar planlegger å gjøre.

Og det er ting som tyder på at Bollestad selv vil benytte Bjulands utspill til å støtte en endret linje i abortspørsmålet i eget parti. Menneskeverds generalsekretær Morten Dahle Stærk har tidligere påpekt hvordan Bollestad systematisk har tonet ned betydningen av KrFs programformuleringer om abort. En programendring hos partiets ungdom og fremtid kan være en gavepakke til de kreftene som ønsker at også moderpartiet skal skrinlegge motstanden mot selvbestemt abort frem til uke 12. Vi oppfatter dessverre Olaug Bollestad som en av dem.

Som vi tidligere har skrevet tror vi at det nettopp er dette scenarioet, som nå er i ferd med å bli en virkelighet, som er den egentlige grunnen til at generalsekretær Geir Morten Nilsen sa takk for seg i sommer. En slik utvikling kunne han selvfølgelig ikke stå inne for. Nilsen valgte å gå, men av hensyn til partiet uten å slamre med døren.

Nå er det svært viktig at både KrFs tillitsvalgte og velgere våkner opp og ser hva som er i ferd med å skje med partiet deres i dette spørsmålet. Hvis denne utviklingen skal stoppes, så er det nå det må mobiliseres.

Det er svært viktig at både KrFs tillitsvalgte og velgere våkner opp og ser hva som er i ferd med å skje med partiet deres.

I så måte var det gledelig å lese innlegget til tidligere stortingsrepresentant Jorunn Lossius i Dagen. Hun advarer både Bjuland og KrF mot å røre det hun kaller «selve DNA-et i vårt parti».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lossius har forstått hvor helt essensiell denne saken er for KrF. Kamp for menneskeverdet fra unnfangelse til naturlig død er rett og slett grunnsteinen i partiet, selve eksistensberettigelsen.

Bjulands teori om at partiet kan gjenreises ved den typen endringer han tar til orde for, er til sammenligning et tankebyggverk på sandgrunn.

Svikter man de ufødte, kan man i hvert fall vinke farvel til en stor del av partiets verdibevisste grunnfjell. Hvis også KrF sier ja til selvbestemt abort, hva skal vi da med KrF?

Les også
KrFU-leder: − Den vanskeligste beslutningen i mitt liv