MOBILMISJON: Eitan Bar i One for Israel bruker internett til å formidle evangeliet til jøder. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Både jøder og hedninger trenger Jesus

Den israelske messianske jøden Eitan Bar minner om at den kristne kirke har et misjonsansvar som stadig må blankpusses.

«Vår Messias Jesus har vært den best bevarte hemmeligheten blant det jødiske folk». Den påstanden formidler organisasjonen One for Israel på nettsidene sine. I helgen var organisasjonens leder for evangelisering og trosforsvar, Eitan Bar, gjest under Israelsmisjonens landsmøte i Bergen.

– Hvis det beste du har som kristen, er troen på Jesus, er Jesus den beste gaven du kan gi til Israel, sa Bar til Dagen

Kristent vennskap med Israel er det gode grunner til å opprettholde og utvikle. Den kristne kirke har dessverre et langt og mørkt synderegister overfor det jødiske folk. Mye av den forfølgelse og lidelse som jøder har opplevd gjennom århundrer i Europa, har dessverre vært teologisk begrunnet og forsvart av kirkelige ledere.

Hvilke dype traumer dette har skapt, kan vi knapt undervurdere. Som Bar påpeker, vil man nesten hvor som helst i verden oppleve at mennesker har et positivt syn på Jesus fra Nasaret.

Enten mennesker er muslimer, buddhister eller hinduer, eller for den del ateister, er det ikke vanskelig å finne noen som kan si noe godt om Jesus. Det gjelder selv om de kan være kritiske eller til og med fiendtlige til kristne og kirken.

Unntaket er Israel og jødene. Selv om Jesus selv var jøde og sa at frelsen kommer fra jødene, er han for mange i sitt eget folk blitt et symbol på alt det vonde de har opplevd opp gjennom historien.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Slik er det selv om dette ikke er Jesu egen skyld, men hans etterfølgeres ansvar. Forakt for og forfølgelse av det jødiske folk er dypt ukristelig.

Tvang til omvendelse og dåp av jøder er sørgelige kapitler i kirkens historie. I vårt eget land er det særlig grelt at Grunnloven av 1814 forbød jøder innreise av religiøse grunner. Forbudet ble stående til 1851.

Med så mange ugjerninger på samvittigheter, er det ikke underlig at kristne i dag vokter seg for å bli for påtrengende overfor jøder. Jødehatet vokser mange steder i verden. Og jødenes eneste hjemland, Israel, er gjenstand for et helt særegent press. Dessverre gjelder det også fra kirkelige aktører.

Militære trusler i eget nærområde blir kombinert med internasjonale kampanjer om boikott. Samtidig har landet betydelige interne utfordringer. Det gjelder ikke bare forholdet til palestinerne, men også motsetninger mellom blant annet religiøse og sekulære jøder.

Budskapet om Jesus som verdens frelser gjelder like mye jøder som hedninger.

Da kan det være nærliggende for kristne i Norge og andre land å tone ned budskapet om at Jesus også er jødenes Messias. Det finnes så mange andre gode formål som man kan støtte for å hjelpe Israel og la israelerne oppleve omsorg fra kristne. Det gjelder også jøder i andre land som er under sterkt press.

Faren er at kristne går fra den ene grøften til den andre. Selvsagt må man lære av fortidens overtramp og overgrep. Men budskapet om Jesus som verdens frelser gjelder like mye jøder som hedninger, som er det nytestamentlige uttrykket for ikke-jøder. Det finnes ikke en egen frelsesvei for dem som har en jødisk bakgrunn. Å holde budskapet om verdens frelser borte fra det jødiske folk, er å gjøre dem en bjørnetjeneste.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Her trengs det forstand og forsiktighet, men også frimodighet. Kontakt med messianske jøder er den beste veien å gå. Som Dagen skrev om tidligere i år, har Caspari-senteret i Jerusalem kartlagt den voksende messianske bevegelsen. Kontakt med denne kan også være en berikelse for kristne i andre land ved at man blir bedre kjent med kirkens jødiske røtter.

Som flere har påpekt: Jesus ga oss misjonsbefalingen, ikke bare misjonsanbefalingen. Den gjelder fortsatt overfor alle folk - også det jødiske.