HUMANIST: Boka nevner ikke at Richard Dawkins (bildet) av American Humanist Association (AHA) i vår ble fratatt prisen «Årets humanist», den som han ble tildelt for 25 år siden. Man kunne ha ventet at de ville forsvare ytringsfriheten til en humanist som vil fastholde objektive naturvitenskapelige fakta, skriver Jon Kvalbein. Foto: AKIRA SUEMORI/AP/NTB

Utfordring til kritisk tenkning

En strøm av informasjon påvirker oss daglig, ikke minst gjennom elektroniske medier. Hva er sant, og hva er falske nyheter? Det er behov for kritisk tenkning. To forfattere har utgitt bok om temaet på forlaget til Human-Etisk Forbund. Erik Tunstad er kjent som biolog, evolusjonist og formidler. Vibeke Riiser-Larssen er vitenskapsskribent med særlig interesse for genetikk og bioteknologi.

Kritisk tenkning

Boka har et enkelt språk og en ryddig disposisjon. Den gir informasjon om ulike former for feilslutninger og forutinntatte standpunkter (biaser). Boka advarer mot gruppedynamikk, propaganda og konspirasjonsteorier og gir gode råd til enhver som vil opptre saklig og tenke kritisk. Jeg vil avgrense meg til å komme med et par kommentarer.

Les også
Er du bare en tilfeldighet?

Kun en del av virkeligheten

Boka viser til Encyclopaedia Britannia som definerer vitenskap som et kunnskapssystem som tar for seg «den fysiske verden vi lever i og de fenomenene som oppstår, og som innebærer upartiske observasjoner og systematiske eksperimenter med disse». Tro på noe overnaturlig blir i boka omtalt som «ikke særlig vitenskapelig».

Men vitenskapen kan bare avdekke en del av virkeligheten. Det er feil å betrakte alt som ikke kan forklares med referanse til naturlovene, som uvirkelig. Da forkaster man ikke bare Guds eksistens, men eksistensen av en felles forpliktende moral og meningen med livet. Ateistens tro på at Gud ikke eksisterer, er for øvrig intet vitenskapelig faktum.

Les også
Lennox på lerretet

Sterke anklager

Boka omtaler identitetspolitikken. Her er kjønn gjort til et subjektivt begrep. Alle kan fritt velge hvilket kjønn de har, uavhengig av biologiske kjennetegn. Sterke anklager og boikottaksjoner (no-plattforming og scenenekt) fra tilhengere av LHBTI+-bevegelsen har rammet personer som ikke deler denne ideologien.

Forfatteren av Harry Potter-bøkene, J. K. Rowlings, er blitt utsatt for boikott og beskyldninger om hatprat. Det er positivt at Riiser-Larsen og Tunstad forsvarer hennes ytringsfrihet.

Objektiv naturvitenskap

Men boka nevner ikke at Richard Dawkins av American Humanist Association (AHA) i vår ble fratatt prisen «Årets humanist», den som han ble tildelt for 25 år siden. Årsaken var at han hevdet at en transkvinne ikke er en kvinne dersom man definerer kjønn etter kromosomer.

Les også
Richard Dawkins (80) fratatt pris etter trans-kommentarer

Det er oppsiktsvekkende at en slik grunngivning kommer fra humanister. Man kunne ha ventet at de ville forsvare ytringsfriheten til en humanist som vil fastholde objektive naturvitenskapelige fakta. Hva mener norske humanister? Utfordringen er hermed gitt til Human-Etisk Forbund.

GODT SPRÅK: Boka har et enkelt språk og en ryddig disposisjon. Den gir informasjon om ulike former for feilslutninger og forutinntatte standpunkter (biaser), skriver Jon Kvalbein. Foto: Humanist Forlag
Anmeldt/Bok

Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad

Kritisk tenkning. En enkel guide til å bruke hodet godt

Humanist Forlag 2021

Ib. 211 s.