Søster Cristina vant duett-duell i «The Voice»

Sang Cindy Laupers «Girls Just Want to have Fun». - Når du synger, sprer du glede. Og det er din gave, sa dommer J-Ax og sendte nonnen videre i sangkonkurransen.

Da søs­ter Cris­ti­na Scuc­cia (25) som de­bu­tant sang Ali­cia Keys «No One» i sang­kon­kur­ran­sen «The Voice» i Ita­lia, tok dom­mer­ne helt av.

Det samme gjor­de le­ser­ne på dagen.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ingen ar­tik­ler er blitt mer lest - og sett - enn denne, med vi­deo­en av non­nen som smel­tet alles hjer­ter.

Du­ett-du­ell

Ons­dag var non­nen igjen på sce­nen og på TV-skjer­men i ita­li­ens­ke hjem.

I en du­ett-du­ell, der bare den ene går vi­de­re, sang søs­ter Cris­ti­na Cindy Lau­pers hit fra 80-tal­let, «Girls Just Want to have Fun», sam­men med Luna Palum­bo (23).

Se søs­ter Cris­ti­na synge i vi­deo­en øverst på siden!

Og igjen smel­tet den unge non­nen hjer­ter. Pub­li­kum reis­te seg og klap­pet takt­fast, mens de ropte «søs­ter, søs­ter, søs­ter!»

Blant pub­li­kum var det også flere non­ner kledd i sort, med et stort kors i kjede rundt hal­sen.

- En stor­ar­tet batt­le mel­lom to unike stem­mer, fast­slo pro­gram­le­de­ren.

J-Ax, en av dom­mer­ne, som også er begge kvin­ne­nes coach i sang­kon­kur­ran­sen, var mål­løs etter du­et­ten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vær så snill, ikke snakk til meg de neste tre ti­me­ne, sa han.

Dom­mer Piero mente opp­tre­de­nen var som en sur­rea­lis­tisk film, uten reg­ler.

Og den kvin­ne­li­ge dom­me­ren Raf­fa­el­la skrøt av søs­ter Cris­ti­nas ener­gi. - Sce­nen er som skapt for deg!

Du sprer glede, det er din gave!

- Topp! Det ku­les­te jeg har sett, sa dom­mer Noeli, og sa hun fikk as­so­sia­sjo­ner til fil­men «Sis­ter Act», den po­pu­læ­re fil­men fra tid­lig på 90-tal­let.

- «The Voice» er en møte­plass for mu­sikk, og hva folk får til når de møtes her, er fan­tas­tisk. Dette er også spe­si­elt, fordi vi i våre dager ofte sav­ner den ån­de­li­ge di­men­sjo­nen, sa Noeli og tak­ket søs­ter Cris­ti­na.

Men det var J-Ax, coach og dom­mer, som hadde satt sam­men duoen - og som nå måtte av­gjø­re hvem av de to ar­tis­te­ne som skul­le gå vi­de­re til neste trinn i «The Voice». Og etter å ha fått sum­met seg litt, sa han:

- Jeg flei­per om det meste, også 80-tal­let. Dette var en sang fra tid­lig på 80-tal­let, den beste delen, da det var mye håp. Og san­gen hand­ler om noen jen­ter som ville ha det gøy, på samme måte som gut­te­ne. For meg har denne san­gen et ån­de­lig inn­hold, sa J-Ax og skrøt av de to san­ger­nes kva­li­te­ter.

- Luna du har su­per­kref­ter. Når du syn­ger, vokser håret ditt! Og Cris­ti­na, jeg er redd for at folk nå vil spør­re etter «hel­li­ge do­ping­tes­ter». Etter denne opp­tred­enden åpnet du et nytt nivå, ak­ku­rat som i et data­spill. Men spøk til­side. Jeg leg­ger merke til at når du syn­ger, sprer du glede. Og det er din gave. Du sprer glede umid­del­bart, til både dom­me­re og pub­li­kum. Jeg vel­ger deg! sa J-Ax - og send­te non­nen vi­de­re i sang­kon­kur­ran­sen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Se søs­ter Cris­ti­na synge du­ett-du­ell i vi­deo­en øverst på siden!

Les også
Nonne fikk The Voice-dommere til å gråte og juble
Les også
Se prestens overraskelse som rørte en lamslått brud til tårer