SOLID INNFØRING: «Ei solid innføring i bodskapen i Efeserbrevet», skriv Johannes Kleppa. Foto: Adobe Stock

Gode andaktar frå Efeserbrevet

Denne boka er ein gjennomgang av Efeserbrevet i andaktsform, eller som undertittelen seier det: «40 dager med Efeserbrevet». Det er altså ikkje ein vanleg kommentar til dette brevet, men samstundes er det ei form for innføring i heile brevet. Det er slik sett ei original oppbyggingsbok.

Anmeldt/Bok

Kurt Hjemdal

Innta din himmelske arv

40 dager med Efeserbrevet

Luther forlag 2021

Ib. 160 sider

Kvart kapittel er på 3–4 små sider, så det er svært overkommeleg, men ein del lengre enn det som er i ei vanleg andaktsbok. Boka kan sjølvsagt brukast over 40 dagar når som helst på året, men gjerne i fastetida. Så langt eg kan sjå, er det vist til alle versa i brevet, men langt frå likt fordelt på andaktane eller kapitla. Omtrent ein tredel av boka går til kapittel ein, og når vi har kome gjennom kapittel to, er vi over halvvegs i boka.

EFESERBREVET: Boka er enkel i form og språkbruk og ikkje overlest med teologiske faguttrykk, men det er likevel ei solid innføring i bodskapen i Efeserbrevet, skriv Johannes Kleppa. Foto: Luther forlag

Boka er enkel i form og språkbruk og ikkje overlest med teologiske faguttrykk eller detaljerte tolkingar av ord og uttrykk i brevet, men det er likevel ei solid innføring i bodskapen i Efeserbrevet. Det er sentralt evangelisk, men også tydeleg etisk. Kurt Hjemdal er ein erfaren forkynnar og sjelesørgjar, og det pregar framstillinga.

Kort sagt: Dette er enkel, men solid åndeleg kost til kristent kvardagsliv.