Modellklarert: En mann på en holme på Gressholmen i indre Oslofjord speider utover landskapet.

Stillhet, saktetid, simpelhet og sabbat gir Gud plass

Det handler om å gi livet ditt marg.

Markus 1: 35 tidlig neste morgen mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. Etter en start på tjenesten med fullpakket program, fortsetter ikke Jesus å fylle opp kalenderen. Han drar til et øde sted. Er for seg selv. Ber. Henter ny kraft. Et liv med marg.

Konstant stimulans

På barneskolen leverte vi med jevne mellomrom arbeidsbøkene til læreren for gjennomlesning og retting. Arbeidsbøkene var linjert og hadde en 3 cm marg. I effektivitetens tidsalder er det sløsing av papir. Hva er alt det tomme rommet godt for? Livet i 2021 er ikke slik. Det fylles opp. Side opp og side ned med avtaler, jobb og aktiviteter. De ledige hullene fylles pinlig nøyaktig inn med scrolling, surfing og underholdning på skjerm. Eller med lyd på øret. Konstant travelhet, mental stimulans, ingen tomrom og et liv helt uten marg.

Margen i arbeidsboken var der av en grunn. Den tilhørte læreren. Den gav rom for tilbakemeldinger. Enkle oppmuntringer som bra, flott, fint og smilefjes. Eller kanskje litt skarpere som nei, slurv eller dette kan du bedre. Gjennom margen kommuniserte læreren til oss. Vi prøvde å finne et system i tilbakemeldingene, men det var ikke noe system. Det var personlige tilbakemeldinger til den enkelte.

Støykultur

Å trekke ut i ødemarken hvor det er stille, slik Jesus gjør, skaper marg i livet. Der det er stille rundt oss og inni oss, møter vi Gud. I vår tid får vi ikke dette automatisk, fordi vår kultur leder oss inn i ulike former for støy. I boken «The Ruthless Elimination of Hurry» foreslår John Mark Comer å praktisere de fire S-ene: Stillhet, Saktetid, Simpelhet og Sabbat for å skape rom for Gud.

Altså, en marg:

  • I Simpelhet lærer vi takknemlighet og gleder seg over det Gud har gitt.
  • I Sabbaten hviler vi fra arbeid, stress, påloggethet og får sjelefred
  • I Saktetiden blir vi årvåkne og mer tilstede så vi kan høre fra Gud.
  • I Stillhet møter vi Gud
  • Å gi livet en slik marg gjør godt for den mentale helsen, men, viktigst av alt, denne margen tilhører Gud. Her møter han deg og snakker til deg. Gi livet en marg.