Opprykkelsen – før eller etter trengselstiden?

Er det viktig? Ikke nødvendigvis.

Skjer opprykkelsen før, midt i eller etter Den store trengsel? Det er forskjellige meninger om det, og jeg er ydmyk i forhold til de som har en annen mening enn meg. Men etter mitt skjønn er det så mange skriftsteder som taler for at opprykkelsen vil skje før Den store trengsel, at dette er blitt mitt standpunkt.

Her er noen skriftsteder jeg legger til grunn:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

1. Når Jesus taler om endetiden, sier han at mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden, for himlenes krefter skal rokkes. Så sier han rett etter: «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til» (Luk 21,28).

De frelste vil se begynnelsen til trengslene og skjønne at nå kommer han snart. Det ville være rart om han sa at vi kunne rette oss opp og løfte hodet, hvis de frelste først måtte gå gjennom Den store trengsel.

2. I samme kapittel vers 36, sier han: «Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen» (Luk 21,36).

Å bli «aktet verdig til å unnfly» må bety å være rede for opprykkelsen. Den som får være med i opprykkelsen vil «unnfly alt dette som skal komme».

3. I Åpenbaringsboken 7,9 får Johannes se en stor skare i himmelen av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål, som er kommet ut av Den store trengsel hvor de ble drept. Etter Den store trengsel blir de levende igjen og får herske sammen med Kristus i 1.000 år (Åp 20,4).

Hvis opprykkelsen skjer etter Den store trengsel, er det rart at den ikke er nevnt i denne forbindelse! Etter Den store trengsel tror jeg ikke det vil være mange kristne igjen på jorden å rykke opp heller. (Opprykkelsen, se 1 Tess 4,16–17.)

4. I 2 Tess 2, skriver Paulus om Jesu komme og Antikrist som skal stå fram. Men det er noe som holder igjen slik at Antikrist ikke kan stå fram før denne er tatt bort. Det som holder igjen, tror jeg er menigheten.

Antikrist kan ikke stå fram før menigheten er tatt bort fra jorden (2 Tess 2,6).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

5. Paulus skriver også om at vi som er i denne hytte, vårt legeme på jorden, vil heller bli overkledd, få vårt nye legeme ved opprykkelsen, enn å bli avkledd, måtte gå gjennom døden først (2 Kor 5,2–4). Sagt på en annen måte, vi vil heller leve til Jesus kommer, enn å dø. Det ville være rart om «vi» ønsket å leve til Jesus kommer hvis «vi» først må gjennomleve trengselstiden.

6. I 1 Tess 1,10 sier Paulus at vi skal vente på hans sønn fra himlene – han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer.

Her sies det at vi skal vente på Jesus og at vi skal bli fridd fra vreden (trengselstiden) når han kommer igjen.

7. Noah ble frelst fra vannflommen fordi han trodde på Gud, og Lot ble reddet ut fra Sodoma før dommen kom over byen, fordi han var rettferdig. Her synes det å være et prinsipp at Gud redder sine fra dommene han sender over ugudeligheten. På samme måte tror jeg Gud vil redde de frelste ut av verden før Den store trengsel, kommer.

Er det viktig å vite? Så kan vi spørre: Er det viktig å vite om han kommer før, midt i eller etter Den store trengsel? Svaret er: Nei, det er ikke nødvendig å vite det. Det viktigste er å være rede hver tid og stund, enten det blir ved opprykkelsen eller ved død. Men i alle generasjoner siden apostlenes dager har det vært en forventning: Kommer han igjen i vår generasjon?

I dag har vi større grunn til å vente hans gjenkomst enn alle tidligere generasjoner. Jesus advarer oss mot å bli sløve. Han sier: «Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i sitt hus. Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker» (Matt 24,42–44).