BYGGE PÅ FJELL: Et dårlig hus står bedre på fjell, enn et godt hus på sand. Foto: Adobe Stock

Ikke tro på alt du tenker

Vi mennesker liker ikke at det vi tror på ikke skal være sant lenger.

Forkynnerrollen er utfordrende. Et forberedt manus ligger logisk og klart foran forkynneren, men fortsatt fastbundet til arkene.

Kunststykket som skal skje i løpet av få minutter, er å få ordene opp fra arkene, ut i luften, inn i ørene, via hjernen, ned i hjertet til dem som lytter. Ikke nok med det. I tillegg skal det ut i hendene og føttene og gjøre verden til et bedre sted, til Guds ære.

Les også
Etterlyst: Konservative kristne i offentlig debatt

Pastorer, prester og forkynnere gjør denne øvelsen verden over på jevnlig basis. Og Jesus gjorde det den gangen.

Utfordret det etablerte

Han reiste seg opp og holdt en tale (Matt 5–7). Teksten om å bygge huset på fjell, eller bygge huset på sand, er avslutningen av en lang tale. Innledningen til avslutningen lyder «hver den som hører disse mine ord, og gjør det de sier …».

Jesus har akkurat sagt noe han vil ha inn ørene, via hjernen, ned i hjertet og ut i hendene og føttene på dem som hører.

Talen er utfordrende. Han sier ting som ingen andre har sagt før ham, men han er ikke redd for å si det. Han utfordret etablerte sannheter, og hadde det vært mulig å skrive i kommentarfeltet, ville det kokt med responser, tråder og kommentarer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Tenk som et barnebarn

Vi mennesker liker ikke at det vi tror på ikke skal være sant lenger. At noen skal vri på persiennene så vi ser at det finnes en verden på utsiden av det rommet vi selv finner trygghet i.

«Dere har hørt det er sagt (...), men jeg sier dere», gjentas minst seks ganger i talen.

ØYSTEIN GJERME: Leder for Pinsebevegelsen og hovedpastor i Salt. Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Likt for alle

Jesus lanserer sitt program, og gjør det ved å si vi ikke må tro på alt vi tenker, og alt vi tidligere har hørt.

En bygger på fjell, og en bygger på sand, men trusselen mot dem er den samme. Det er eksakt samme ordlyd om det som slår imot en i livet. «Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset.» Livet er likt for oss alle. Det regner, det flommer og det blåser på alle mennesker.

Les også
Vis lojalitet til Gud og keiseren

Jesus kan ikke misforstås, han sier: «Hør mine ord og gjør mine ord.»

Tenk hvis vi hørte hans ord blant alle stemmene? Tenk hvordan vårt nabolag, vår arbeidsplass og verden ville se ut om vi sto fjellstøtt på det Jesus formidler i sin tale? Jeg parafraserer noe av det han fokuserer på.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jesus inviterer ikke til et fjell av atferdsregulering eller krav.

Står stødig

Han sier; dere står stødig om dere velger forsoning framfor sinne. 
Dere står stødig om dere respekterer deres medmennesker, og ser på dem med verdighet og respekt. 
Dere står stødig om dere er trofaste mot dem som dere er glad i.

Dere står stødig om dere er sanne og ærlige med hverandre.

Dere står stødig om dere velger tilgivelse og raushet overfor dem som er urettferdige mot dere.

Les også
Mer enn dugnad

Dere står stødig om dere elsker deres fiender, og møter hat med kjærlighet. Da får ingen menneske makt over dere, og dere er helt frie til å være en god kraft i verden.

Inviterer alle

Jesus inviterer ikke til et fjell av atferdsregulering eller krav. Han inviterer oss til seg selv. Han inviterer alle mennesker, både svake og sterke, syke og friske.

Et dårlig hus står bedre på fjell, enn et godt hus på sand. Det handler ikke om ferdighet, men at vi er så ferdig med oss selv at vi er villig til å bygge vårt liv på at han har gitt sitt liv for oss.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som apostelen Paulus sier, «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, og det er Jesus Kristus.»