HVILE: «Det er ikke tilfeldig at den syvende dagen i uken er en hviledag. Ta deg tid til å koble av for å finne stillheten», skriver Sigmund T. Kristoffersen.

Et balansert liv

Fire råd for et sunt kristenliv.

Vi mennesker har både menneskelige og åndelige behov. Mennesket er sammensatt og består av både ånd, sjel og kropp (1.Tess 5,23-24).

Dette betyr at vi må erkjenne og forstå at vi har ulike behov. Vi er mennesker på «godt og vondt». Det er vel noe vi alle mer eller mindre, bevisst eller ubevisst forstår og opplever. De fleste av oss har vel også erfart at disse tre dimensjonene er knyttet til hverandre, og at problemer i en av dimensjonene kan påvirke de andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som hele mennesker er det nødvendig å kunne forholde seg til alle livets dimensjoner.

Hvis vi ikke har det godt personlig, eller godt i forhold til andre mennesker, så vil det åndelige livet bli påvirket. Derfor henger det åndelige og menneskelige sammen. Jesus er interessert i hele livet vårt, absolutt alle deler av det, 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Vi er dyrebare for Gud. Han betalte en høy pris for oss. Derfor vil Han at vi skal ha det godt både åndelig, emosjonelt og fysisk. Vi er ikke hvem som helst. Vi er utvalgt og Han kalte oss ut «fra mørket og inn i sitt underfulle lys» (1.Pet 2,9). Vi skal forkynne Hans storhet, men vi er også dyrebare fordi Han elsker oss.

Vi vil alltid leve i spenningen mellom det naturlige, rasjonelle, menneskelige og det åndelige. Derfor vil vi ikke være perfekte og trenger å balansere de menneskelige og åndelige behovene. Det vil lett bli en slags indre konflikt mellom det vi opplever som idealet og det vi selv får til i eget liv.

Verden består av både godt og vondt hvor vi kan velge å fokusere på det som er sant og ære verdt, eller det som er negativt og river oss ned. Husk at vår motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan sluke (1.Pet 5,8).

Derfor er det essensielt og svært viktig at vi er bevisste på at han vil angripe våre svakeste områder i livet. Dersom vi ikke er klar over det vil det skape unødvendige problemstillinger, som kan få negative følger.

Et balansert liv vil alltid være en spenning mellom å ta vare på seg selv og leve i tro og tillit til vår Himmelske Far og Guds ord. Alle liv dreier seg om et sentrum, og Jesus må alltid være sentrum i våre liv. Balanse kan fortone seg ulikt fra person til person for vi har forskjellige behov og er ulike personlighetstyper. Derfor må en kjenne seg selv. Hva er det som gir oss energi eller tapper oss,

Alt for mange mennesker blir utbrent, også menighetsledere. Det er lett å føle at det er mye en må i livet fordi omgivelsene mer eller mindre forventer det. Da blir vi lett utbrent.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Selv om det virker egoistisk, må vi ta vare på oss selv for å leve et helhetlig og sunt liv. Her er noen åndelige og praktiske råd:

1. Hvile

Vår prioritet nummer én er å se på Jesus. Jesus prioriterte alltid å være sammen med sin Far. Han hadde mot nok til å si nei til alle kravene og behovene rundt seg.

Disiplene kom til ham og sa at folket lette etter ham, men Han valgte å gå til et sted hvor Han kunne være for seg selv og be (Mark 1,35). Slik prioriterte Han.

I skapelsesberetningen leser vi at Gud hvilte på skapelsesprosessens syvende dag. Når vi har vært kreative og skapt noe, trenger vi også hvile. Det er et viktig prinsipp for å unngå stress og utbrenthet.

Det er ikke tilfeldig at den syvende dagen i uken er en hviledag. Ta deg tid til å koble av for å finne stillheten.

2. Glede

«Gleden i Herren er vår styrke» (Neh 8,10). Det er mulig for oss å oppleve glede på tross av livets utfordringer og hva som skjer i verden.

Glede er en av Åndens frukter. Oppsøk gleden. Ta vare på gleden. «Glede i hjertet gir god helse» (Ord 17,22). Vi har mye å glede oss over. Del gleden med andre, den er smittsom.

3. Takknemlighet

Takknemlighet øker gleden vår, som igjen forsterker takknemligheten. Det finnes en synergi mellom disse to holdningene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus» (1.Tess 5,18). En takknemlig holdning hjelper oss til å oppdage de mange velsignelsene som er rundt oss og i vårt eget liv.

Det ligger en enorm kraft i å takke. Se på Paulus og Silas i fengslet. De «holdt bønn og lovsanger til Gud» (Apgj 16,25), midt under utfordrende omstendigheter. I våre situasjoner og omstendigheter er Jesus til stede og har vi Ham som det rette balansepunktet kan vi glede oss og være takknemlige.

Forskning viser at takknemlighet, tilfredshet, glede og kjærlighet gir god fysisk og psykisk helse. Mens frustrasjon, sinne, angst, bitterhet og andre giftige følelser har motsatt effekt. Så nyere forskning og Guds ord er på linje her.

4. Tilgivelse

Tilgivelse hører også med til et sunt og godt liv. Vi trenger å få tilgivelse fra Gud når vi har syndet. Og vi trenger tilgivelse fra mennesker som er blitt skadet eller såret av vår oppførsel.

Men vi skal ikke bare motta tilgivelse. Vi skal også være villige til å tilgi når andre har gjort oss urett. Jesus lærte oss å be: «Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss.» (Luk 11,4).

Tilgivelse hindrer bitterhet i å slå rot hos oss selv, og vi setter både oss selv og andre fri. Det er viktig å merke seg at tilgivelse ikke er en følelse, det er et valg.

Ta vare på deg selv, både åndelig og menneskelig. «Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus» (Fil 4,7).