GAMMEL: Dette er Nordens første bibel, Gustav Vasas bibel, som blei utgitt i 1541. Foto: Newswire/NPK

Den «farlige» boka

Bibelen har brakt liv, håp og forvandling til milliarder av mennesker. Men den bringer også sinne og motstand.

De siste 30 åra har jeg fått tjene med en misjonsorganisasjon som produserer og distribuerer bibler til land hvor det er liten eller ingen tilgang på Bibelen over hele kloden.

På verdensbasis er Bibelen den mest solgte og distribuerte boka. Langt foran noen andre bøker.

VIDAR ARONSEN: Forkynner i De frie evangeliske forsamlinger (DFEF). Foto: KS arkiv

Statistikken viser at cirka 100 millioner bibler er produsert årlig, i USA alene cirka 20 millioner. De siste årene har salget gått ned i Norge. I 2019 ble det solgt i underkant av 60.000 bøker, det laveste på mange år. Men – selv med dette tallet er boka en bestselger i Norge år etter år. På verdensbasis anslås det at det er trykket, solgt og delt ut cirka 6 milliarder bibler, siden tidlig på 1800-tallet.

Jeg sitter med en bibel foran meg fra 1475. Denne er i fantastisk god stand, særlig med tanke på at den ble trykket åtte år før Martin Luther ble født, 42 år før reformasjonen og 20 år etter at Johan Guthenberg trykket sin første bibel!

Les også
Når vi de unådde?

På en av de første sidene i denne Bibelen står navnet på en pater, som tydeligvis har eid denne Bibelen på et tidspunkt. Han har notert flittig på latin i margene på denne boka. Jeg gripes av tanken på hva denne boka betød for denne pateren som tydelig har brukt masse tid på å studere Guds ord. Hvilke vers «talte» til ham, og hvilken betydning fikk de i hans samtid?

Ja, det ble mye tall, men jeg fasineres av utbredelsen av Bibelen. Milliarder av mennesker har opp gjennom historien lest denne boka, og den har brakt liv, håp og forvandling inn i menneskers liv.

Kort sagt

Ifølge statistikken produseres cirka 100 millioner bibler årlig.

Boka har overlevd kriger, naturkatastrofer, diktatorer (...), og fortsatt er den verdens mest solgte bok.

Bibelen er fundamentet for våre verdier i vårt land, ja, hele den vestlige verden.

Boka har overlevd kriger, naturkatastrofer, diktatorer og så videre, og fortsatt er den verdens mest solgte bok. Og de siste årene en av verdens mest nedlastede app på smarttelefoner over hele kloden.

Til tross for at denne boka har betydd så enormt mye positivt for så mange mennesker i alle land i verden, er det fortsatt noen som er livredde denne boka.

I disse dager har Utdanningsdirektoratet sendt ut et brev til alle skolene i Norge. Brevet er et svar på en henvendelse fra Human-Etisk Forbund hvor de ønsker å stoppe utdeling av nytestamenter og bibler i norske skoler, og Norsk Gideon er spesielt nevnt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Du har ikke lov til å gå der og glemme

Ikke overraskende gjør Utdanningsdirektoratet knefall for Human-Etisk Forbund, og instruerer nå skolene til ikke å tillate utdeling av nytestamenter fra Norsk Gideon og andre. Selv om disse fram til nå i hovedsak er delt ut til 8. klassinger, og at det selvsagt er helt frivillig om man vil motta eller ei, så argumenteres det med at dette er forkynnelse, og det må stoppes.

Bibelen er fundamentet for våre verdier i vårt land, ja, hele den vestlige verden. Bibelens ord er det som ligger til grunn for hva vi i store deler av verden skiller mellom riktig og galt, godt og ondt og våre normer, enten vi er kristne eller ikke.

Men i Norge blir denne boka av våre egne myndigheter sett på som en fare den oppvoksende generasjon. Denne boka er «farlig» og må stoppes.

Vi er så utrolig gode på å stilltiende tåle at vår tro og våre verdier blir tråkket på og hånet.

Human-Etisk Forbund med sine 100.000 medlemmer har greid å påvirke våre politikere og byråkrater betydelig i mange år. Vi ser nærmest en allergi mot kristendommen og den kristne tro.

Står man på det tradisjonelle kristne synet i forskjellige saker, blir man sett på som fundamentalist.

Jeg kan ikke dy meg for tanken at jeg savner et engasjement fra kristenfolket i Norge i denne sammenheng. Vi er langt, langt flere enn humanetikerne, men vi er så utrolig gode på å stilltiende tåle at vår tro og våre verdier blir tråkket på og hånet.

Les også
Angår forfølgelsen meg?

De som roper høyest om toleranse, viser seg vel ofte å være de mest intolerante.

Jeg vil oppfordre oss som fortsatt ser på Bibelen som den viktigste boka, til å la oss høre i samfunnsdebatten. Ville det være utenkelig at vi kristenfolk samlet reiser oss og protesterer når vi opplever at vår tro blir hånet og tråkket ned, og Bibelen nærmest forbys i skolen?

Om noen dager skal vi stemme inn et nytt storting og en ny regjering. Kanskje bør vi ha disse tingene i tankene da også? Eller skal vi fortsette å stilltiende akseptere at vår kulturarv og vår kristne tro trykkes ned i vårt land?