ULIKE MENINGER: «KS har så lenge jeg kan huske gitt folk rom til å fremme ulike meninger i en rekke teologiske spørsmål», skriver Karl Andreas Jahr på lederplass. Bildet viser Terje Hegertun. Foto: Thomas Leikvoll

Bør Terje Hegertun få spalteplass i KS?

Nei, mener flere kjente skikkelser i Pinsebevegelsen.

«Jeg skjønner ikke at KS gir dette så stor en spalteplass, som er en kirkesplittende vranglære. Dette vil splitte hele pinsebevegelsen om dette får fortsette. Her må redaksjonen og lederskapet i pinsebevegelsen stå opp med klar tale om hva Bibelen sier, før stor skade er skjedd. Ekteskap er bare mellom en mann og en kvinne».

Gunnar Jeppestøl, den pensjonerte pastoren og tidligere lederen for Pinsebevegelsens lederråd, kommenterer vår artikkel på Korsets Seiers facebookside.

Les også
Livet er skjørt

Selve artikkelen omhandler den svenske teologen med pinserøtter, Joel Halldorf, som støtter teologkollega Terje Hegertuns budskap om å velsigne trofaste, homofile samliv.

En annen kjent pinseskikkelse, Halvard Hasseløy, gir Jeppestøl full støtte.

«Nå må pinsebevegelsen våkne. Alt for mye spalteplass til denne agendaen til Terje Hegertun. Det vil føre til splittelse, hvis dette vinner fram. Veldig bra artikler av (Øyvind) Gaarder Andersen og (Kjell) Tveter. Hvor er lederrådet og tydelige ledere av menighetene i pinsebevegelsen! Vi må nå stå opp for den tro som er oss overgitt i skriften. Liberalteologi er dødens vei! Dette er meget trist å se som kristen leder!»

Først er det viktig å slå fast følgende: Korsets Seier er samstemte med de to respekterte pinsenestorene Jeppestøl og Hasseløy i synet på samliv og ekteskap.

Bare det å lytte, gi plass og ta argumentene på alvor har en verdi i seg selv.

Budskapet er lett å forstå - for dette er ikke lett å vurdere. Hva og hvem fortjener spalteplass? Og skal vi tillate debatt? Bør ulike meninger tillates? Selv der den går imot avisens egen linje?

KS har så lenge jeg kan huske gitt folk rom til å fremme ulike meninger i en rekke teologiske spørsmål. Det være seg endetid, skapelse, åndsdåp, dåp og medlemskap, lovsang, skilsmisse og gjengifte for å nevne noe.

Les også
Det handler ikke om homofili

Korsets Seier skal også være en motstemme i samfunnet, men hvis motstemmen ikke tåler motstemmer, så mister den troverdighet.

Ja, jeg har lest argumentet om at Jesus kunne være brysk i møte med skriftlærde, men det var i møte med dem som var korrupte, preget av egeninteresse og skjulte agendaer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tidligere redaktør i Korsets Seier, Terje Hegertun, virker derimot som en genuin mann med gode intensjoner. Om vi skal følge Jesu eksempel så bør han møtes med langmodighet og et lyttende øre.

Om homospørsmålet er kirkens mest betente sak i dag, så var kanskje omskjæring og andre pålegg fra Moseloven det store stridsspørsmålet i tiårene etter Jesu død og oppstandelse.

Det kommer tydelige frem i Apostlenes gjerninger da noen fariseere kom til tro på Jesus. Å forkaste moseloven ble imidlertid for tungt å svelge.

Les også
Pinseskikkelse åpner for homofilt samliv. Det er nytt og dramatisk, men ikke uventet

Det er interessant hvordan apostlene håndterer datidens vanskelige spørsmål.

«Så kom apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken. Etter et hardt ordskifte reiste Peter seg og sa til dem: «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro.» (Apg 15:6)

Pinsebevegelsen gikk en stor runde i samlivsspørsmålene tilbake i 2017, så vi påstår ikke at en ny bred teologisk debatt trengs. Men, bare det å lytte, gi plass og ta argumentene på alvor har en verdi i seg selv.