PINSEBEVEGELSE: Den tyske evangelisten Reinhard Bonnke talte med hele kroppen under Pinsebevegelsens store Europakonferanse i Oslo Spektrum i 2007. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB .

Bevegelse kjennetegner Pinsebevegelsen

Mye av det Pinsebevegelsen historisk har stått for, og i praksis drømmer om for framtiden, handler om å være en bevegelse.

En bevegelse har noen kjennetegn som kan defineres som dens kultur. Denne kulturen holdes i hevd ved at det stadig foretas valg og prioriteringer som gjør at den vokser, utvikler seg og går videre. Disse kjennetegnene handler ikke om kirkepolitikk, men om hver enkelt av oss og hva vi gjør for å være i bevegelse.

Lidenskapelig brann

For det første begynner en bevegelse med oss selv. Jesus sa: «Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i hele Judea, i Samaria og like til jordens ender» (Apg 1,8).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er troen på at mitt bidrag er betydningsfullt som er avgjørende for at det skal gå framover. Det er for eksempel mange som sorterer søppel for å redde miljøet, men det er de som har en lidenskapelig brann for saken som blir pådriverne i miljøbevegelsen.

Skal vi være en kristen bevegelse, så trenger hver enkelt av oss å gå fra en allmenn interesse til en lidenskapelig brann.

ØYSTEIN GJERME: Leder for Pinsebevegelsen og hovedpastor i Salt. Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Multiplikasjon

For det andre fungerer en bevegelse kun hvis hver enkelt tar ansvar for noen andre. I politiske og religiøse bevegelser er nøkkelen til spredning og vekst at nye blir innlemmet og opplært. I menighetshverdagen er det avgjørende at vi multipliserer oss selv ved å ha en lærling i vår nærhet.

I menigheten jeg tilhører, er vi opptatt av at alle våre ledere tar med en ny søndagsskolelærer, en ny gruppeleder, en ny prosjektleder og så videre i hvert enkelt ledd av menighetslivet.

Proaktiv holdning

For det tredje handler bevegelse om en proaktiv og ikke en reaktiv holdning. Det fordrer et visjonært blikk å handle som om de som skal ta bevegelsen videre enda ikke er med.

Les også
Vis lojalitet til Gud og keiseren

Nye menighetsdannelser, utdannelsesmuligheter og treningsarenaer bygges i dag for folk som skal bli med i tiden som kommer.

Lidenskapelig kraft

For det fjerde bygges en bevegelse ikke ut fra størrelse, men ut fra engasjement og involvering. Som en menighetsorientert bevegelse ser vi oss ofte blinde på forsamlingenes størrelse, og glemmer at selv i disse forsamlingene er den egentlige kraften representert i den enkelte.

Jeg vil påstå at det er vel så mye kraft i ett menneske som er lidenskapelig i sin deltakelse, som i en stor mengde mennesker som samles.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er vel så mye kraft i ett menneske som er lidenskapelig i sin deltakelse, som i en stor mengde mennesker som samles.

Utenfra og inn

For det femte bygges en bevegelse like mye utenfra og inn, som innenfra og ut. Det betyr at det er ved utkantene at mulighetene ofte befinner seg. Tenk bare på hvor fantastisk det er når nye mennesker finner og fyller sin plass i menighetsfellesskapet. Det kan bety et være eller ikke være, spesielt på små steder.

Oppgaver til alle

For det sjette så skapes en bevegelse når alle får noe å gjøre. Det er en plass for alle, og alle bør kunne svare på «hva betyr det å være en engasjert kristen i 2021?»

Betrakter vi vår egen bevegelse, arbeiderbevegelsen, miljøbevegelsen, ulike livssynsbevegelser og ideologiske bevegelser sine vekstperioder, ser vi at det er når alle vet hva som er deres oppgave at påvirkningen er størst.

Les også
Tenk som et barnebarn

Når man får distanse til sin egen plass i laget, opphører bevegelsens nødvendige dynamikk. Det er en sammenheng mellom samling og handling. Vi som samles så mye har mulighet for et fraspark som kan føre til en ny vår i vår bevegelse.

Bevegelse kan ikke reduseres til et etternavn for vår historiske identitet, men snarere bør det være en beskrivelse på de vi fortsatt ønsker å være.