NÆRHET: Gifte par som lever i troskap til hverandre opplever større både fysisk nytelse og følelsesmessig tilfredsstillelse i sitt samliv enn andre seksuelt aktive individer, skriver Olof Edsinger.  Foto: Frank May, NTB scanpix

Et godt og velsignet sexliv

mandag 1. oktober 2018

Kristenliv

Det finnes altså en direkte forbindelse mellom seksuell tilfredsstillelse og ekteskap, og mellom seksuell tilfredsstillelse og å være en hengitt kristen.

Et gjentagende klagemål på tabloidpressen er at den er så ensidig fokusert på sex. Aviser som lever på løssalg har ganske enkelt en tendens til å vende tilbake til de emnene som de vet kiler leserne litt ekstra.

Samtidig er det sjelden de øvrige mediene gir seg i kast med disse spørsmålene - hvilket også kan skape en del problemer. Særlig gjelder dette for kristne medier. La oss derfor prøve å se litt nærmere på dette.

Saken er jo den at til og med Bibelen har en hel del å si i spørsmålet om et godt og velsignet sexliv. Et naturlig utgangspunkt kan være Paulus’ ord til menigheten i Korint:

«Mannen skal oppfylle sin forpliktelse overfor kvinnen, og hun overfor ham. Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. Dere skal ikke nekte hverandre samliv hvis dere ikke er blitt enige om det for en tid, for å leve i bønn. Kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal sette avholdenheten deres på prøve.» (1. Kor 7:3-5).

Ut fra denne korte teksten kan vi trekke ut i det minste tre konklusjoner i spørsmålet om et kristent syn på sex:

1) Sex er en viktig del av et ekteskap. Så langt som mulig vil Gud at mannen og konen skal ha et fungerende samliv.

2) Hensikten med dette er ikke bare å få barn, men også komme hverandre nær og fylle hverandres behov for lidenskap og intimitet. I andre bibeltekster beskrives den ekteskapelige foreningen som å «bli ett», noe som med Bibelens menneskesyn innebærer at ikke bare kroppen, men også sjelen og ånden berøres når vi har sex.

3) I ekteskapet er det fullstendig likestilling som gjelder. Mannen har de samme forpliktelser overfor konen som konen har overfor sin mann. Begge parter forventes å kunne nyte det seksuelle fellesskapet - og om så ikke er tilfelle er det noe som er galt.

At kirken ikke alltid har stått opp for Bibelens positive undervisning om det seksuelle fellesskapet er velkjent. Særlig ille var det under deler av middelalderen. Men faktum er fortsatt at det finnes forskning som bekrefter at et kristent syn på sex - blant annet synliggjort gjennom de ovennevnte punktene - har båret god frukt både i antikken og i moderne tid.

Om vi begynner i historien, kan vi se at kirken i store deler av sin eksistens har gått i bresjen for slikt som betydningen av begge partenes samtykke og for å motarbeide barneekteskap, incest og polygami. Helt klart noe å være takknemlig for!

Men faktum er at det selv i ­moderne tid er slik at de som lever etter bibelske verdier skiller seg ut i statistikken. Vi kan begynne med selve ekteskapet.

Omfattende undersøkelser fra USA (se særlig Edward O Laumann et al, National Health and Social Life Survey) viser at gifte par som lever i troskap til hverandre opplever større både fysisk nytelse og følelsesmessig tilfredsstillelse i sitt samliv enn andre seksuelt aktive individer.

Det er også minst sannsynlig at de som er gift kjenner seg triste, urolige, redde eller skyldbetynget når det gjelder sex - sammenlignet med single, samboere og fraskilte og gjengifte.

Enda mer bemerkelsesverdig er kanskje at den samme store undersøkelsen viser at troende som går regelmessig i kirken opplever det seksuelle samlivet som betydelig mer eggende og spennende enn noen annen gruppe i samfunnet.

Det finnes altså en direkte forbindelse mellom seksuell tilfredsstillelse og ekteskap, og mellom seksuell tilfredsstillelse og å være en hengitt kristen.

Dette er ikke sagt for at vi som kristne skal slå oss for brystet. Selvsagt finnes det mange, også i kirken, som har det vanskelig i sitt samliv. Og like viktig: Det finnes nye sjanser for mange som har hatt trøbbel i sine nære relasjoner. Dessuten tror vi jo som kristne at det er fullt mulig å leve et meningsfullt liv helt uten sex.

Likevel kan vi enkelt konstatere at de grupper som målbærer det standpunktet at kristen tro i sin natur skulle være seksualfiendtlig tar feil - både i antikken og i moderne tid. La oss altså ta vare på de lærdommer som Skriften vil formidle til oss, på dette området såvel som på alle andre.