NEGATIVE ERFARINGER: En ny undersøkelse blant foreldre på kristne friskoler viser at mange velger kristne friskoler fordi de har hatt negative erfaringer i den offentlige skolen.  Foto: Sara Johannessen, NTB scanpix

Mobbeofre velger kristne friskoler

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.