BIDRA: – Vi ser at det er mange som har valgt å gå aktivt inn i Rødt for å bidra til å dra Norge i riktig retning, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.  Foto: André Løyning, Rødt

Medlemsboom i Rødt