Taliban nekter for at det har
...
Taliban nekter for at det har pågått fredssamtaler i Norge og har den siste tiden trappet opp angrepene mot afghanske regjeringsstyrker og deres utenlandske støttespillere. Foto: Reuters / NTB scanpix
Taliban avviser at det har vært fredssamtaler i Oslo
Del
Afghanistan-møtene som har funnet sted i Norge denne uka, var ikke fredssamtaler, understreker Taliban.

To afghanske parlamentarikere, Shukria Barakzai og Fawzia Kofi, har deltatt i samtalene i Oslo denne uka, sammen med Hawa Alam Nuristani og Seddiqa Balkhi fra det regjeringsoppnevnte afghanske fredsrådet (HPC).

To ikke navngitte utsendinger fra Taliban var også på plass under det UD betegnet som uformelle samtaler.

Ikke fredssamtaler

En talsmann for Taliban, Zanihullah Mujahid understreker nå at det ikke har vært snakk om fredssamtaler.

– En politisk delegasjon fra Det islamske emiratet har møtt representanter fra det sivile samfunn i Norge for å høre deres syn og diskutere hvordan vi kan få slutt på invasjonsstyrkenes okkupasjon av Afghanistan, sier han til nyhetsbyrået AFP.

– Slike møter er ikke det samme som fredssamtaler, legger han til.

Pughwash-møte

Senest for en måned siden ble det holdt en tilsvarende runde med uformelle samtaler i Qatars hovedstad Doha, der Taliban tidligere har hatt et representasjonskontor.

Doha-samtalene ble holdt i regi av Pugwash-bevegelsen, som fikk Nobels fredspris for sitt fredsarbeid i 1995, og samlet over 40 utsendinger, blant dem flere kvinner.

I slutterklæringen fra Doha-møtet heter det at det var bred enighet om viktigheten av å inkludere afghanske kvinner i fredsprosessen og i framtida gi kvinner anledning til å arbeide i mannsdominerte yrker i Afghanistan.

– Alle understreket også verdien av at både kvinner og menn får tilgang til utdanning, heter det.

Stiller krav

Pugwash-bevegelsen skal etter planen samle afghanske utsendinger til et nytt dialogmøte i juli, men tid og sted for dette er ikke kjent.

Forsøkene på å få i stand formelle fredsforhandlinger mellom regimet i Kabul og Taliban, har så langt ikke ført fram.

Taliban nekter å forhandle så lenge det er utenlandske soldater i landet og har nå trappet opp sin årlige våroffensiv mot regjeringsstyrkene og deres utenlandske støttespillere.

zanihullah mujahid,ud,utenriksdepartementet,seddiqa balkhi,hawa alam nuristani,fawzia kofi,shukria barakzai,oslo,fredssamtaler,samtaler,taliban,afg-taliban-oslo,utenriks,nyheter,Krig og konflikter,asia,afghanistan,norge,Riksnyheter