OVERGREP: Israel har velprøvde
...
OVERGREP: Israel har velprøvde systemer for å ta tak i eventuelle brudd på krigens regler, mener generaladvokat Lars Morten Bjørkholt. Han har denne uken vært vert for tidligere generaladvokat i IDF. Bildet viser trefninger mellom IDF og palestinsk ungdom i Hebron. Foto: Stringer
Israel lærer Norge om krigens regler
Del
Tidligere visegeneraladvokat i den israelske hæren har denne uken holdt foredrag for norske militærjurister. – Ukontroversielt, mener generaladvokaten i Forsvaret.

– Israel har et system som er gjennomprøvd. De er oppe i situasjoner hele tiden og er far tid til annen i krig. Derfor er det interessant å se på hvordan systemet deres er, sier generaladvokat Lars Morten Bjørkholt.

LES: Tyske soldater trener urban krigføring i Israel

På hans initiativ har den israelske obersten Eli Bar-On vært i Norge denne uken. Bar-On er tidligere visegeneraladvokat for den israelske hæren, IDF , og sjefsrådgiver for IDF på Vestbredden i årene 2009 til 2012.

Som følge av at han nå ikke lenger er i sin stilling, har IDFs presseansvarlig ikke gitt ham lov til å gi intervjuer. Ei heller å bli tatt bilder av.

Krigsjuss

Men hans norske kollega forklarer at invitasjonen kom i stand da han selv var på et internasjonalt seminar om militærjuss i Israel i februar. Bar-On har denne uken holdt foredrag for norske militærjurister og for studenter ved Forsvarets stabskole. Tema har vært hvordan IDF undersøker, og eller etterforsker, påstander om eller brudd på krigføringsregler. Det være seg mistanker om brudd på folkeretten eller brudd på IDFs interne regler.

Bjørkholts embete, den militære påtalemyndighet, likner mye på Bar-Ons embete. Bjørkholt er tydelig på at foredraget og erfaringsutvekslingen med Bar-On var rent faglig, at det ikke ble diskutert politikk.

– Det var jussen som stod i sentrum for disse møtene.

– Hvorfor er det interessant å høre israelerne snakke om dette? I tillegg til at de ofte får prøvd systemene sine?

– Det er ikke bare Knesset og IDF selv som ser israelske militæret i kortene. Det er veldig mange andre som også bryr seg om det som skjer i Israel . Derfor er det viktig å ha et system som dokumentere det som skjer.

SAMTALE: Generaladvokat Lars Morten Bjørkholt ser ikke bort fra flere besøk av israelske offiserer i Norge. Foto: Johannes Ek Reindal
 

Bjørkholt gir et eksempel. Når Israel blir beskyldt for å bombe FN-skoler i Gaza, hvilke prosesser starter da IDF for å finne ut hva som skjedde?

– Er det et godt system?

– Det er et gjennomprøvd system. Det er i det store og hele transparent. Det er ganske stort og omfattende, med mange aktører involvert.

Bjørkholts erfaring, etter å ha fulgt feltet tett internasjonalt, er at Israel og de fleste andre vestligorienterte land har omtrent lik terskel for når de setter i gang etterforskning av militæret.

Kontroversielt

Generaladvokaten forteller at på stabskolen ble det heller ikke snakket politikk. Bar-On kom innpå hvordan det var å føre krig på Gaza, da mer militærteknisk. Han gav eksempler på hendelser som det i etterkant kom anklager på.

– Norske offiserer skjønner hva de skal hente ut av slike foredrag.

– Er det kontroversielt å hente innspill fra IDF?

– Etter min oppfatning er dette helt ukontroversielt. Det bør ikke være noe problem å høre om operasjoner og å høre om hvordan man undersøkte hva som har skjedd. Min opplevelse er at det både i Israel og i Norge er stor takhøyde for diskusjon på det profesjonelt militærfaglige nivået. Politikken holdes utenfor.

LES OGSÅ: Lobby ber muslimer og kristne gå inn i hæren

– Kan det bli aktuelt med flere besøk fra IDF?

– Jeg har i min instruks som generaladvokat at jeg skal holde meg oppdatert på mitt felt internasjonalt. Israel er der mer interessant enn andre land, for deres regelverk er stadig i bruk. Det er derfor ikke uaktuelt å invitere representanter fra Israel igjen.

Mye å lære

Dagen fikk ikke tak i opposisjonspolitikerne i Utenriks- og forsvarskomiteen på fredag. Jørund Rytman, leder av Israels venner på Stortinget , mener på sin side at mange land kunne ha lært noe av IDF.

– De har stadig blitt bedre på å oppnå mål uten store sivile tap. Israel er under press hele tiden, hele verden ser på dem. Så landet er opptatt av å gjøre ting etter boka.

– Men dette er vel kontroversielt i en del miljøer?

– Ja, uten tvil.

eli bar-on,forsvaret,generaladvokaten,idf,israel,lars morten bjørkholt,militæret,vestbredden,norge,forsvar,krig,det israelske forsvaret,knesset,gaza,fn,jørund rytman,krigføring,midtøsten,palestinerne,læring,lærdom,eksempel,stortinget