BREDDE: Erling Ekroll i Søndag
...
BREDDE: Erling Ekroll i Søndagsskolen Norge opplever at kirken prioriterer breddetiltak fremfor det kontinuerlige arbeidet. Foto: Johanna Hundvin Almelid
Jubileum resulterte i flere nye søndagsskoler
Del
71 nye søndagsskoler ble 
etablert i fjor, betydelig flere enn de siste 
årene. Trenden er at færre er knyttet til 
menighetene i Den norske kirke.

Søndagsskolen Norge markerte i fjor 125-årsjubileum og hadde en storstilt satsing på vekst. Resultatet ble 71 nye søndagsskoler, og for første gang på flere år var det en økning i antall med en nettovekst på rundt 20. Lokale handlingsplaner og tett oppfølging har gitt resultat, konstaterer generalsekretær Erling Ekroll.

Tett oppfølging

Han har selv fulgt opp ansatte gjennom hele året, og hver eneste nyetablering har blitt feiret.

Fjoråret ble innledet med en uke sammenhengende bønn. Det samme skjer i år. Ekroll tror på effekten av bønn, for som han sier: Noe har skjedd dette året.

Mens medlemsmassen i Søndagsskolen har ligget på rundt 37.000 medlemmer de siste ti årene, har antall foreninger blitt færre. Men foreninger har blitt sl��tt sammen, slik at det i snitt er flere barn på de eksisterende søndagsskolene.

Et eksempel på det er Dalsfjorden «ambulerende» søndagsskole. I stedet for å samle noen få fra hver bygd, har de slått seg sammen slik at der kanskje er 20 barn på samlingene som blir arrangert i inntil fire ulike bygder.

– Søndagsskolen er sjelden på samme plass to ganger. Vi er i skogen, i fjæra, i gapahuk, på en skole eller et bedehus. Men innholdet er det samme, presiserer kyrkjelydspedagog Runhild Hånes Aksnes.

All administrasjon av søndagsskolen i Dalsfjorden er det kirken som har ansvaret for, det øvrige arbeidet skjer på frivillig basis.

Breddetiltak

Ekrolles erfaring er at færre søndagsskoler knyttes til landets menigheter.

– Årsaken til det, tror vi er at kirken har blitt mer opptatt av breddetiltak i trosopplæringen. Dermed glemmer man det kontinuerlige arbeidet.

Søndagsskolen Norge har kritisert Kirkerådet for dette, og Ekroll viser også til en ny doktoravhandling som bekrefter noe av det de ser. Elisabeth Tveito Johnsen, som har skrevet avhandlingen, tror at de færreste barn i løpet av en tiårsperiode vil oppsøke kirken mer enn i forbindelse med ett og annet punktuelt tiltak.

Selv blir Ekroll provosert av at det bare er de store happeningene som rapporteres inn til trosopplæringen, og ikke det kontinuerlige arbeidet som organisasjonene driver.

– Det er et fryktelig dårlig signal fra Kirkerådet, som gjør at menighetene får mindre fokus på å støtte opp om det kontinuerlige arbeidet, sier han.

Han tror det vil tvinge seg fram endringer i strategien til Den norske kirke i forhold til dette.

– Om ikke det gjøres justeringer, vil noe av det kontinuerlige arbeidet tappes, tror han.

Sunnmøre krets

I Sunnmøre krins har de et mål om å starte sju nye søndagsskoler innen 2015. Tre ble etablert i fjor, og på nyåret startet enda en.

Søndagsskolekonsulent Helge Åkernes forteller at de ble utfordret til å sette seg mål i jubileumsåret 2014, og at de har jobbet veldig konkret med oppgaven.

– Vi har besøkt ulike steder og prøvd å lage blest om søndagsskolen. På Valle tok vi med oss en søndagsskoletilhenger og satte opp plakater i samarbeid med lokale helter. Der hadde vi hoppeslott og quiz, og et opplegg med musikk. BARNAS, søndagsskolebladet ble delt ut, og i etterkant inviterte vi foreldre og interesserte som synes det er viktig med søndagsskole. Resultatet ble at fire ledere startet opp en ny søndagsskole i høst.

– Det er gledelig, sier han.

Jesus til barna

Sunnmøre krins har 80 søndagsskoler. Ti er nye som et resultat av at Sogn og Fjordane krets ble innlemmet i Sunnmøre og Bergen krets.

Som søndagsskolekonsulent tar Åkernes kontakt med bygder og områder der det er langt mellom søndagsskolene, og prøver å få folk til å utvide perspektivet på hvordan arbeidet kan drives. Jesus til barna er fokuset, og da spiller det egentlig ingen rolle om tidspunktet er søndag klokka 11 eller en onsdag klokka 18.

Ekroll forteller at de har startet et konsept de kaller for nabolagssøndagsskoler. Det går ut på at de oppfordrer familier til å starte opp en søndagsskole i sitt nabolag.

– Det er ingen ny idé, men vi tror det er viktig i forhold til å finne former og tidspunkt der det er mulig å nå barna, sier han.

johanna hundvin almelid,den norske kirke,jubileum,søndagsskoler