Åpner dører for de døve

døvemisjon

Kjærligheten til hverandre og til døve har gjort at australske Neville og norske Lill har nådd tusener med evangeliet.

Frikirken gir milliongave til flyktninger

sentralt

SENTRALT: Det kristne budskapet handler om forsoning, og det trengs både i nære relasjoner og i store konflikter – som i Syria der millioner flykter fra krig og elendighet.

Klimakristne 
i strandkanten

klima

En vandring i strandsonen en solvarm sommerdag kan bidra til klimaet både i sjelen og den ytre verden.

– Madagaskar ble vendepunktet

kom til tro

Trosgnisten ble tent blant misjonærer på Madagaskar. I dag er Lars-Gøran Strømhaug selv misjonær i landet.

Må slutte mot sin vilje

aldersgrense

Jens-Petter Jørgensen mener 
han fortsatt har mye å gi selv om han 
fyller 67 år i mai, men Frikirken har 
ikke råd til å la ham fortsette. «Typisk festtale», mener Seniorsaken.

Åpne for alle, ikke for alt

OMVENDELSE

I dag begynner Arnfinn Løyning sitt siste synodemøte som Frikirkens øverste leder.

Preses positiv til Johanneskretsen

Kristenliv

Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien tror Johanneskretsen kan være et verdifullt initiativ. Konservative profiler som har forlatt Den norske kirke, tror potensialet for tiltaket er begrenset.

Gir rom for breidde i bibelsyn

Samfunn

Rektor Bjarne Kvam meiner det må vere rom for at teologiske lærarar ved NLA Høgskolen ser forskjellig på korleis historisk stoff i Det gamle testamentet er å forstå.

Kartlegger troshistorien i menigheter

Kristenliv

Den Evangelisk Lutherske Frikirke setter fokus på misjonale menigheter. I et eget prosjekt er Moss og Hønefoss utpekt som pilotmenigheter, der medlemmer skal kartlegge sin troshistorie.

«Du skal holde deg unna henne»

Samfunn

Den ellers så sindige misjonæren ble svært sint, da han ble kjent med at datteren var blitt utsatt for overgrep på internatet i Taiwan. I brevs form krevde han at overgriperen skulle holde seg unna datteren.

- Jeg ønsket kontakt med jenta

Samfunn

- Jeg ønsket å ta kontakt med jenta, men ble frarådet det av en psykiater og trodde hun fikk faglig oppfølging, sier domprost i Oslo, Anne May Grasaas, som torsdag vitnet i misjonærbarnsaken i Stavanger tingrett.

Svake premisser utfordrer tilliten til Bibelen

Meninger

Ved å følge fler­tal­lets pre­mis­ser for bi­bel­bruk er ut­val­gets mindre­tall an­svar­lig for en un­der­mi­ne­ring av Skrif­tens auto­ri­tet som gud­dom­me­lig norm for tro og liv.