En troverdig Bibel

KULTURNOTAT

Av og til ser jeg nye filmer eller TV-programmer om 1970-tallet. For en som levde den gang kan det være et forunderlig syn. Ikke fordi jeg synes musikken er rar eller motene sprø, men fordi jeg ikke kjenner meg igjen. Det var ikke dette vi snakket om, hørte på eller leste – i hvert fall ikke blant mine venner.

Reint fornuftsbasert apologetikk fører feil

innspill

Apologetikk er ei viktig sak i kristen tru og verksemd. Det dreier seg om å forsvara sanninga, slik vi har fått denne openberra i Bibelen, og med det dreier det seg om å forsvara vår heilage tru.

K for kunnskap

kulturnotat

For meg er ikke det viktigste hvor stor andel kristen tro har i KRLE. Det som betyr noe er hvor mye som sitter igjen av sentral kunnskap etterpå.

Maktens frykt

bokanmeldelse

Det er for tidlig å kåre årets viktigste bok, men det skal godt gjøres om ikke Vebjørn Selbekks «Fryktens makt» blir den viktigste om ytringsfrihet, skriver Bjørn Are Davidsen.

Ingen fremmedfrykt

kulturnotat

Det er ikke utenkelig at mennesker kan endre kultur på noen områder, selv om det kan være vanskelig og ta tid.

Mange unge tror ikke Jesus har levd

England

Fire av ti engelskmenn avviser ­ eller tviler på om Jesus har levd. Unge er mest skeptiske. Norsk ateist feier tvilen til side.

Naturvitenskapen er teistisk

kulturnotat

Det er ikke uvanlig å høre at mens vi før forklarte ting i naturen med Gud, ser vi nå etter naturlige forklaringer. Dermed er Gud blitt unødvendig, og altså noe man ikke lenger trenger å tro.

Let my people go

kulturnotat

Den viktigste inspirasjonskilden for svarte i USA til å holde ut og kjempe for sine rettigheter.

Takket være ytringsfriheten

kulturnotat

På mange måter har nettopp evnen til selvkritikk og ønske om å forbedre seg gitt Vesten et fortrinn på mange områder.

Konspirasjonene styrer i Midtøsten

kulturnotat

Konspirasjonsteorier er viktige for å forstå tenkesett og motivasjoner i mange konflikter, ikke minst i Midtøsten.

Som Luther leser Bibelen

KULTURNOTAT

Kravet om at Bibelen skal leses vitenskapelig var ikke utbredt i antikken, middelalderen eller hos Luther, skriver Bjørn Are Davidsen.

Forsvarer Guds plass i Grunnloven

Kristenliv

Den kristne innflytelsen på Grunnloven dreier seg om langt mer enn det som sies direkte om religion eller verdigrunnlag. Det hevder flere forfattere i en fersk bok fra tankesmien Skaperkraft.

Tror på en ung jord

Kristenliv

For Andreas Årikstad og Jogeir Lianes går Bibelens tekster og moderne evolusjonsteori rett og slett ikke opp. Det regnestykket har de skrevet bok om.

Verdens viktigste spørsmål

Meninger

Når kristen tro gir seg ut for å være svaret på menneskets dypeste spørsmål, bør vi hilse åpen intellektuell debatt velkommen.

Ivar Fjeld og Utøya

Meninger

På debattplass har det blitt stilt noen spørsmål ved Dagens dekning av Ivar Fjelds nye bok «Den rødgrønne terrorøya». Det kan derfor være på sin plass å gi en kort redegjørelse, skriver Vebjørn Selbekk.

Ivar Fjeld og Utøya

Meninger

Vi kan lure på hva galt Ivar Fjeld har gjort som har samlet en del offentlig tilgjengelig stoff om Utøya mellom to permer, skriver Per Haakonsen.