BETYDD MYE: Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland sier at Gå Ut Senteret i Hurdal har betydd utrolig mye for Santalmisjonen, og senere for Normisjon i 30 år.  Foto: GUS

Flytting skal sikre videre skoledrift

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.