INN: Gunnar Gjevre er anbefalta av Levende folkekirke og ble løftet fra 7. plass på lista til fast plass. – Jeg skal vise meg tilliten verdig, sier Gjevre.  Foto: Birgit Opheim

Kirkemakt til listefyll

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)