SEND INN INNLEGG
Biskop Erling Pettersen.
Biskop Erling Pettersen. Foto: Arkiv
Biskop Pettersen og sannheten
Del
Jeg utfordret biskop Pettersen til å tale sant om Israel, og om presise henvisninger til hans påståtte lovbrudd fra Israels side angående okkupasjonen. Han gjør ingen av delene.

Biskop Pettersens tilsvar til mitt utspill 18. desember kom 14. januar i Dagen :Det er bemerkelsesverdig av flere grunner. Jeg utfordret ham til å tale sant om Israel , og om presise henvisninger til hans påståtte lovbrudd fra Israels side angående okkupasjonen . Han gjør ingen av delene.

Han innleder med at « MKR er godt kjent med at det er ulike synspunkter på hvorvidt Israels okkupasjon er strid med internasjonal rett.»

Like fullt sier han at MKR skal være «tydelige på (...) at det er en ulovlig okkupasjon». Altså en klart Israel-fiendtlig påstand som han vet er kontroversiell, som Israel bestrider, og som stort sett bare støttes av politikkens venstreside hjemme og ute.

Videre påstår han at Israel bestrider at Geneve-konvensjonen gjelder for okkupasjonen etter 1967. Hvor har han det fra, og hvilken del av konvensjonen bestrider Israel?

Så til biskopens fire eksempler:

1. Jeg ba om at ham være konkret og presis i henvisningene angående ulovlig okkupasjon. Han er ikke sannferdig når han sier at FNs sikkerhetsråd i sin resolusjon 242 «ber Israel trekke sine militære styrker tilbake fra områdene som ble okkupert under krigen.» Det er ikke sant! Vet han ikke at det var en meget skarp diskusjon om formuleringen skulle være «områdene» i bestemt form eller «områder» i ubestemt form? Resolusjonen lyder, sitat: «Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict.»

Dette har Israel fulgt til punkt og prikke etter fredsavtale med Egypt og Jordan . Ja, mer enn det. De trakk seg også ut av Gaza i 2005 uten avtale, for å gi land for fred. I stedet fikk de en beskytning av utelukkende sivile mål i Israel med tusenvis av skarpe raketter fra det Hamas -styrte Gaza. Dette førte som kjent til en forsvarskrig mot Gaza i 2009 og 2014. Er ikke dette et problem for biskopen?

2. Så vidt jeg kjenner til er sikkerhetsrådets resolusjoner 478 og 497 om Jerusalem og Golanhøydene kun erklæringer og ikke-bindende i folkerettslig forstand. Hvis biskopen har annen informasjon bes den dokumentert med presisjon og sitater.

3. Her er biskopen igjen unøyaktig og usannferdig. I 4. Geneve-konvensjon står det: «Okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av egen sivilbefolkning til det område som de okkuperer». Begrepene deportere og flytte er aktive, noe som betyr at den sivilbefolkningen det gjelder ikke handler på egenhånd. Israel har ikke deportert eller flyttet jøder til bosettingene på Vestbredden, men åpnet opp for bosettinger bestående av jøder som frivillig har etablert seg i sitt gamle fedreland.

4. «Sikkerhetsmuren», som for 95 prosent består av et høyt gjerde og ikke en mur, er satt opp for å beskytte sivilbefolkningen mot terror, og har reddet mange uskyldige fra fiendtlig terror. Det burde glede biskopen. Han burde dessuten vite at rådgivende uttalelser fra Haag-domstolen og krav fra FNs hovedforsamling ikke er bindende folkerett.

Et lite apropos: Hvorfor er ikke Pettersen det minste bekymret for den antisemittiske uttalelsen fra president Abbas om at Judea og Samaria ( Vestbredden ), jødenes gamle kjerneområde, skal være jøde-rene under PAs styre?

Er det helt i orden, eller...?

 

hamas,gaza,vestbredden,jordan,egypt,reidar holtet,okkupasjon,mellomkirkelig råd,midtøsten,israel,erling j pettersen