«Valgnederlaget i høst burde v
...
«Valgnederlaget i høst burde være en kraftig realitetsorientering, men faren er at man bare spinner videre i nye spekulasjoner», skriver Dagen. På bildet USAs tidligere president Donald Trump. Foto: Erin Schaff / NYT / NTB
leder
Profetier som fremmer avkristning
Del
Norsk teologs analyse av Trump-profetier bør være en vekker.

I lørdagsavisen leverte førsteamanuensis Arne Helge Teigen en analyse av profetiene om Donald Trump og forventningen USAs rolle i endetiden. Vurderingene fortjener ettertanke.

De fleste Dagen-lesere forbinder neppe spesielt mye med begrepene New Apostolic Reformation eller Independent Network Christianity. Og både forkynnere og tilhengere som blir plassert i kategorien, har innvendt at de ikke kjenner seg hjemme i disse kategoriene.

Man skal være varsom med å generalisere, særlig når man betrakter noe utenfra. Men Teigen påviser flere trekk som er dypt problematiske. De kan ikke avfeies som enkeltstående villfarelser.

Til det er det for mange formidlere som i Guds navn har profetert så mye drøyt om Trump og USA. Forventningene om et gjenkristnet og dominerende USA, og kristne ledere som en herskerklasse i et jordisk gudsrike, synes mildest talt å ha svakt bibelsk belegg.

Kontrasten til den kulturelle utviklingen i USA er også påfallende. I påsken kom tall fra Gallup som viste at for første gang i landets historie er under halvparten av befolkningen medlemmer i en menighet.

Det inkluderer synagoger og moskeer. Riktignok er det fortsatt en langt større andel som oppgir å ha gudstro. Men utviklingen særlig etter årtusenskiftet har pekt i retning av at USA blir mer sekularisert.

For kristne er det naturlig å reagere med sorg og fortvilelse når medborgere blir mer likegyldige eller fiendtlige til kristendommen. Spørsmålet om hvordan man kan nå ut med evangeliet i sitt eget land og rundt i verden, bør være sentralt for alle troende.

Samtidig er det grunn til å tenke over hvilke veier som er farbare og fruktbare på sikt. De siste tiårene er kristendommen i økende grad blitt politisert og fanget inn i USAs ulykkelige polarisering.

«En oppstandelsestro beholder sin kraft, men ikke kraften vi begjærer. Påsken minner meg om ikke å frykte religionens tilbakegang», skrev den kristne juristen og journalisten David French i en kommentar sist uke.

French minnet om at den kristne tro vant fram gjennom det som syntes å være et nederlag - Jesu korsfestelse og død.

Selv oppstandelsen foregikk på en stillferdig måte. De første kristne vant ikke nye tilhengere ved hjelp av politisk makt, men på tross av at makthaverne prøvde å bekjempe dem.

I amerikansk teologi finnes det en lang tradisjon for å betrakte landet som utvalgt av Gud, med et spesielt oppdrag i verden.

Variantene av slik tenkning som er kommet til uttrykk rundt Trump og hans presidentskap, har imidlertid tatt dette til et helt nytt nivå, som Teigen påviser.

Valgnederlaget i høst burde være en kraftig realitetsorientering, men faren er at man bare spinner videre i nye spekulasjoner.

Det er all grunn til å tro at resultatet vil bli det stikk motsatte av det man ønsker seg: Økende fremmedgjøring og latterliggjøring av kristen tro generelt og profetier spesielt.

Jesus understreket at hans rike ikke er av denne verden. Han forberedte ikke sine etterfølgere på jordisk makt og dominans, men på motstand og forfølgelse.

Den kristne kirke seirer til slutt. Men den gjør det ved å holde seg til Guds løfter og trøst, samme hvor vanskelige tidene blir, ikke til egne ønskedrømmer og spekulasjoner.

leder,donald trump,lederartikkel,usa,profetier,evangelikale,teologi,kristenliv