I Norge er det ein ulempe å væ
...
I Norge er det ein ulempe å være troende som arbeidssøkende, viser ny forskning. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix
Leder
Kristen? Du passer nok ikke her...
Del
Kristen bakgrunn er i økende grad i ferd med å bli en belastning i arbeidslivet.

Vår kollega Vårt Land omtalte tidligere i uken en ny undersøkelse om hvilke konsekvenser religiøs tilknytning har for muligheten til å bli innkalt til jobbintervjuer. Den vitenskaplige studien er utført i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Spania i tillegg til Norge.

Men det er faktisk bare i Norge at resultatene viser drastiske reduserte sjanser på arbeidsmarkedet dersom man er åpen om at man er engasjert i kristent arbeid. Undersøkelsen viste at kandidater som oppgav i jobbsøknaden at de tidligere hadde jobbet i en kristen ungdomsorganisasjon, bare hadde 20 prosent sjanse til å bli innkalt til intervju.

Personer med pakistansk-klingende navn som skrev at de hadde arbeidet i en muslimsk ungdomsorganisasjon, hadde for øvrig enda dårligere muligheter.

Her i Dagen kan vi av egen erfaring langt på vei bekrefte bildet av at kristen bakgrunn kan oppleves som en belastning i en arbeidssøkerprosess. Vi får nemlig jevnlig henvendelser fra folk som ber om å få slettet tidligere publiserte saker på dagen.no.

De viser nettopp til problemer på jobbmarkedet fordi de har deltatt i kristen virksomhet. Arbeidssøkerne er redd for at deres potensielle arbeidsgivere skal søke dem opp på nettet og finne ut at de har vært eller er aktive i kristent arbeid.

Det behøver ikke en gang være snakk om at vedkommende har hatt lederansvar i en religiøs organisasjon. Og heller ikke at man har kommet med kontroversielle uttalelser. I enkelte tilfeller kan det være nok at de har deltatt på et kristent arrangement, blitt avbildet og sagt noen få ord til avisen.

For oss er det naturligvis vanskelig å avgjøre hvilke av henvendelsene til oss som representerer virkelige problemer og hva som eventuelt kan være en ubegrunnet frykt for at kristen bakgrunn skal bli brukt mot en jobbsøker.

La oss tillegge at vi som hovedregel uansett ikke innvilger forespørsler om å slette tidligere publisert materiale. For oss representerer det en type redigering av virkeligheten som vi i det lengste vil unngå.

Resultatene fra studien bekrefter altså langt på vei den fornemmelsen vi i lengre tid har hatt om at kristen bakgrunn i økende grad er i ferd med å bli en belastning i arbeidslivet, i hvert fall når man skal komme seg inn i det. Slike tendenser er det all mulig grunn til å ta på alvor.

Religionsfrihet innebærer også retten til ikke å bli diskriminert i arbeidslivet på grunn av den religiøse tilknytningen man har. Det finnes faktisk strenge lovparagrafer retten mot slikt.

Vi tror likevel ikke at det er den åpenlyse religiøse intoleransen som er det største problemet på dette området. Kanskje handler det mer om bilder arbeidsgivere har oppe i hodet sitt om det å være kristen. Muligens får de assosiasjoner til mer generelle konservative holdninger.

Vil denne medarbeideren passe inn hos oss? Vil han eller hun delta på fredagpilsen? Vil vedkommende spre troen sin her på arbeidsplassen? Får vi inn en moralist rundt lunsjbordet? Da anser kanskje mange det som lettere å grave lenger ned i søknadsbunken og heller velge en kandidat som ikke har noen religiøs tilknytning.

Taperen blir den kristne jobbsøkeren. Men også norsk tros- og ytringsfrihet.

arbeidsledig,jobbintervju,lederartikkel,arbeidssøker