Hva slags politikk gagner landet best?

JON KVALBEIN: Debattanten mener at KrF fortsatt er et bedre alternativ enn PDK. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Det er snart stortingsvalg. Som demokratiske borgere må vi vurdere hvilket parti vi skal gi vår stemme.

Partiene gir løfter. Men ikke alt kan gjennomføres. Og fordeler og ulemper må veies mot hverandre. Hva gagner landet best?

Også kristne kan komme til ulike resultat. Mange vil ønske en politikk som best mulig reflekterer et kristent menneskesyn. Viktig er nestekjærlighet, demokratiske friheter, fredelig sameksistens og tjenlig og rettferdig forvaltning av jordens ressurser.

KrF kjemper for det ufødte barnets rett til å leve, for å styrke familien og ekteskapet, og for god omsorg for både barn, unge og eldre.

Kontantstøtten er viktig. Det står strid om foreldreretten, religionsfriheten og ytringsfriheten. Og KrF ønsker å drive god utviklingshjelp og flyktningpolitikk for mennesker i nød.

Selv hadde jeg ønsket at KrF tidligere og mer kraftfullt hadde reagert imot en moraloppløsende regnbue-ideologi som vil få langtrekkende negative konsekvenser for samfunnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Noen vil nok i den sammenheng vurdere PDK som et alternativ. Men PDF fører samtidig en svært restriktiv flyktningpolitikk og viser lite engasjement i klimasaken.

I politikken kan man ikke lukke øynene for realitetene. Gallupene viser at PDK ikke vil bli representert på Stortinget.

Ved å bidra til at KrF kommer over sperregrensen vil din stemme i praksis gi stor uttelling i antall representanter for partiet. Det vil jeg anbefale.