«Ofte ser vi litt ned på prakt
...
«Ofte ser vi litt ned på praktiske serviceyrker og opp på kunnskapskrevende godt betalte yrker. Dette strider mot et kristent verdensbilde», skriver Andreas Hegertun (bildet). Foto: Øyvind Ganesh Eknes
frispark
Arbeidets teologi
Del
Det kan være konflikter, konkurser og kriser. Men arbeid i seg selv er en velsignelse fra Gud.

Sånne som meg, som jobber i kirke, har ofte vært altfor lite engasjert i det som for mange er den største delen av livet deres, nemlig arbeidslivet.

Litt karikert kan man si at sånne som meg gjerne vil at folk skal fortelle om Jesus der de er, og tjene penger, som man igjen kan gi av til kirken. Men ellers har vi kanskje ikke vært så interessert.

Og dette tror jeg folk har merket, og det har gjort at en del har opplevd at kirken over tid har blitt irrelevant. Alle kristne miljøer skulle derfor ha en «arbeidets teologi».

Altså en forståelse av hvordan kristen tro utfordrer og oppmuntrer vårt syn på arbeid. Så her kommer et lite anslag:

Det er lett i dag å få et for lavt syn på arbeid. Vi deler ofte arbeidslivet etter hvilken status ulike yrker gir.

Ofte ser vi litt ned på praktiske serviceyrker og opp på kunnskapskrevende godt betalte yrker. Dette strider mot et kristent verdensbilde.

Gud selv er en praktiker, historien begynner med at Gud former en hage og Jesus var snekker.

Et for lavt syn på arbeid kan gjøre at man ser ned på jobben sin, eller velger et yrke man egentlig ikke passer til eller ønsker, for å søke status.

Det er også lett i vår kultur at vi får et for høyt syn på arbeid. «Hva jobber du med?» er gjerne det første vi spør når vi møtes. Men hvis jobben, yrket eller tittelen blir selve sentrum av vår identitet, da blir vi for sårbare i livet.

Det kan gå bra så lenge det går bra på jobben, men når det går dårlig, eller vi ikke lenger kan jobbe, da mister hele vår liv sin hensikt og verdi. Et tegn på at vi har et for høyt syn på arbeid, kan være at vi rett og slett jobber for mye over for lang tid.

En bedre vei å se på arbeid er å se det som en velsignelse. Den store kristne fortellingen består av fire deler: Skapelse, fall, frelse og gjenopprettelse.

Gud skapte verden god. Og hver soloppgang, hver vakker tone, hvert gode måltid, minner oss om denne skjønnheten.

Men mennesket falt og vi smaker hver dag konsekvensene av dette gjennom en verden som ikke fungerer slik den var ment. Jesu seier over døden gir frelse til alle som vil ta imot han.

Og så sendes vi alle ut i verden for å være med å bringe den gjenopprettelsen som en dag vil komme helt. Spørsmålet blir i denne sammenheng; hvor i denne store fortellingen kom egentlig arbeid?

Var det som en del av fallet, altså en negativ uunngåelig del av livet? Nei i skapelsen arbeidet Gud. Og mennesket ble gitt arbeid allerede fra da av.

Joda, fallet har gjort at det er mye plunder og heft knyttet til arbeid. Det kan være konflikter, konkurser og kriser. Men arbeid i seg selv er en velsignelse fra Gud.

Så når en lærer opplever å nå inn til et barn slik at det får selvtillit og lyst til å lære. Når en sykepleier, lege eller psykolog får en kropp eller et sinn til å bli friskere. Når en ingeniør får et hus eller en vei til å bli riktig konstruert.

Når en som vasker holder oss unna sykdom, en frisør får orden på et rotete hode, eller tusen andre ting. Da bringer vi mennesker, som Gud i skapelsen, orden i kaos. Vi er med og gjør Guds gjerning i verden.

Paulus skrev til de kristne i Efesos: «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger , som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Arbeidet er selvsagt en del av dette!

Og så må jeg legge til; selvsagt er det mange som av alder eller helsegrunner ikke kan delta i et ordinært arbeidsliv, og Paulus ord gjelder selvsagt oss alle uansett.

Men jeg tror for mange mennesker, over tid, har opplevd at kirken ikke bryr seg om deres arbeidsliv. Men når velsignelsen lyses på søndag, enten det er fysisk i en kirke, eller digitalt via en skjerm, så vit at da blir du sendt.

Ja, du blir sendt til å bære gode nyheter om Jesus Kristus der du er. Og du blir sendt for å gjøre en ærlig og god jobb, der du er satt.

Som Paulus sa: «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener». Takk Gud som har velsignet oss med arbeid.

frispark,andreas hegertun,arbeidsliv,jobb,arbeid,debatt,meninger,arbeidslivet,yrke,lønn