SUPPLEMENT: KrF er på lag med
...
SUPPLEMENT: KrF er på lag med friskolene og mener at friskoler med alternativ pedagogikk eller et livssynsgrunnlag utgjør et viktig supplement til den offentlige skolen, skriver innsenderen. Foto: Ove Eikje
debatt
Valgfrihet og mangfold
Del
Friskoler sikrer foreldres rett til å velge opplæring for sine barn i tråd med egen overbevisning.

Våren 1992 ble jeg tildelt skoleplass på Tryggheim videregående skole på Nærbø. Der fikk jeg 3 fantastiske år hvor jeg lærte mye om meg selv, og om andre. Samtidig fikk jeg solid undervisning fra dyktige og dedikerte lærere, samt venner for livet.

Mange ungdommer oppsøker videregående skoler som gir dem noe ekstra, ut over det faglige.

Noen ønsker å gå på en skole som bygger på et kristent verdigrunnlag eller skiller seg fra den offentlige skolen med for eksempel alternativ pedagogikk. Andre velger en friskole fordi de ikke finner seg til rette på sin nærskole eller har behov for et annet miljø.

KrF er på lag med friskolene og mener at friskoler med alternativ pedagogikk eller et livssynsgrunnlag utgjør et viktig supplement til den offentlige skolen.

Friskoler sikrer foreldres rett til å velge opplæring for sine barn i tråd med egen overbevisning. I tillegg beriker friskolene utdanningsmulighetene i Norge med et rikt mangfold.

Opp gjennom årene har spesielt kristne friskoler måttet kjempe for sin eksistens.

I takt med at nøytraliteten stadig vinner terreng som et ideal, blir disse skolene utsatt for trusler om kontroll, kutt i økonomi og politisk overstyring. De blir fremstilt som en trussel mot fellesskapet og i noen tilfeller også mot elevene som går der.

Denne motstanden og stigmatiseringen vil KrF fortsette å kjempe mot! For KrF er retten til å drive friskoler med offentlig støtte en oppfyllelse av demokratiske mindretallsrettigheter slik de er nedfelt i sentrale konvensjoner i FN og Europeiske Menneskerettigheter.

Retten til å være annerledes og ikke mene det samme som flertallet er en kvalitet ved vårt demokrati.

Toleranse handler først og fremst om å respektere de meninger og holdninger en selv ikke er enig i. Det handler om å legge til rette for et mangfold av skoler med ulike pedagogiske plattformer til tross for at man kanskje selv ikke er enig.

Det handler om å respektere foreldreretten og bidra til å sikre valgmuligheter for foreldre og elever. Det handler også om å gi mulighet til å velge en utdanning for sine barn som er i samsvar med egen overbevisning og tro.

Det var nok ingen sterke prinsipielle grunner til at jeg i 1993 valgte en kristen friskole, men jeg hadde hørt mye positivt om Tryggheim videregående skole fra andre. Jeg hadde et ønske om et nytt miljø og internatlivet fristet.

Det at dette var en kristen friskole ga nok både meg og foreldrene mine en trygghet på at jeg ville bli ivaretatt på en god måte.

Min egen positive erfaring med å gå på en friskole har nok påvirket mine ungdommers valg og resultert i at vi til nå har fått positiv erfaring som foreldre på tre forskjellige friskoler. Gjennom styrearbeid i Skoleskipet Gann har jeg også fått innsikt i verdien av et mangfoldig skoletilbud og ulike fokus.

Ungdommene våre er forskjellige. Foreldre er forskjellige. KrF er derfor forkjemper for friskolene som bidrar til et rikt mangfold og reelle valgmuligheter.

mirjam ydstebø,debatt,meninger,friskole,kristne friskoler,tryggheim,tryggheim videregående skole