FELLESSKAP: Hva ønsker vi skal
...
FELLESSKAP: Hva ønsker vi skal komme i spill i skolen? Og hva bør vi forhindre? Mest avgjørende er det å gi alle elever visshet om at de er fullverdig del av et mangfoldig felleskap, skriver Anne Karin Rudjord Unneland. Foto: Gorm Kallestad / NTB
debatt
Ønsker vi at testing skal bli arbeidsmåte i skolen?
Del
Mest avgjørende er det å gi alle elever visshet om at de er fullverdig del av et mangfoldig felleskap. 

Skolen har et danningsoppdrag! Den former oss som mennesker og gir oss ferdigheter og kunnskap som vi kan bruke videre i livet. Alt det skolen utsetter elevene for er dannende.

Oppgaver, arbeidsmåter, vurderingsmåter, relasjoner og ordbruk som leves i klasserommet vil sette sitt preg på og sette spor. Derfor er det avgjørende at skolen gjennomtenker sine handlinger og sine ordninger.

Skoletiden er en lang dannings- og læringsprosess. I denne prosessen er barn ulike ikke bare når det gjelder alder, men også når det gjelder konsentrasjon, interesse, ferdigheter, utholdenhet og lærelyst. Dette trenger vi ikke tester for å fastslå.

Derfor bør det advares mot nye testverktøy som presenteres av kunnskapsministeren (NTB, Dagen, 17.02.21). Et testsystem som skal brukes til alle elever, tilpasset den enkelte. For hvilke ulemper har testing?

Tester trigger angst og uro hos noen elever, konkurranse-instinkt hos andre og avmaktsfølelse hos enkelte, og barn og unge gjennomskuer «tilpassede» prøver.

La oss reflektere litt over hva for eksempel konkurranse gjør med store og små mennesker. Noen vil si at konkurranse skjerper. Men at noe gir resultater, betyr ikke at det er forsvarlig og klokt.

På leting etter kraft og medvind som kan styrke danning og læring så vel i skolen som ellers i samfunnet, så vil testing og konkurranse være langt nede på min rankingliste! Konkurranse som jo handler om å ville gjøre det bedre enn andre bærer verdier og holdninger med seg.

Ikke bare at vi er ulike, men at vi skal slåss for å bli best! Ikke bare at vi kan oppnå ulike ferdigheter, men at vår læring skal bli rangert. Ikke bare at det er best å vinne, men kanskje også skam ved å tape.

Ønsker vi at læring skal næres av en sammenlignende dimensjon som jo testing er, så vil skolen bli en utmattende arena preget av økonomisk tenkning, som uttrykket what’s in it for me ganske treffende beskriver. Konkurranse hører til andre steder enn i skolen.

Testing øker vår oppmerksomhet på hva eleven kan på bekostning av hvem eleven er og skyver fokus hos elever, lærere og foreldre over på prestasjon og resultat. Er ikke det bra, da? Kanskje? Men hva sier mange framtidsforskere at morgendagens samfunn trenger?

Mennesker som kan samarbeide, være kreative, gjøre feil og utforske muligheter. Testing skårer sjelden disse evnene. Tvert imot bidrar testing til at elevene blir redde for å gjøre feil, og best på å finne fasiten.

Sosiologen Axel Honneth sa følgende i et avisintervju. Den ensidige prestasjonsorienteringen vi ser i dagens vestlige samfunn presser vår psykiske helse – den økte individualisme - fører med at vi skammer oss når vi ikke presterer – vi har mindre tradisjoner, forventninger, fastlagte verdier å tre inn i. Og vi blir syke av det!

Hvordan fremmer skolen kvalitet i dannings- og læringsprosesser. Det handler om å oppdage, om å øve, om å prøve og feile, om å våge å tenke nytt.

Det er viktig at elever og lærere tror på forbedring og vekst, og at de er opptatt av å forbedre, forstå mer og lære av sine feil. Dette trenger ikke lærere testing for å oppmuntre til.

Fra min jobb i PPT vet jeg at testing kan være nyttig og nødvendig. I særskilte tilfeller. Men testing må ikke bli en arbeidsmåte i skolehverdagen.

En annen sosiolog, Richard Sennett, har utforsket hvordan man blir god til noe. Han reflekterer over hvordan motivasjon svekkes og styrkes. Han hevder at samarbeidspreget tilnærming stadig vil være overlegent konkurranse.

Han diskuterer dette i forhold til store konsern, der man oppdaget at samarbeid og team stimulerte vekst og problemløsningsanstrengelser i mye større grad enn konkurranse. Å vekke trangen til kvalitet og gi mening til vårt daglige arbeid har til alle tider vært avgjørende for et samfunn.

Og i skolen bør vi klare dette uten testing!

Skolen har stor påvirkningskraft. Den er et dannende møtested for alle barn, og det er ikke bare det som undervises som blir tydelig. Verdier og holdninger limer seg fast i skolens teknikker og handlinger! Hva ønsker vi skal komme i spill i skolen?

Og hva bør vi forhindre?Mest avgjørende er det å gi alle elever visshet om at de er fullverdig del av et mangfoldig felleskap.

Dersom testing blir en arbeidsmåte i skolen så forsterkes prestasjonspresset, og da hjelper det lite å innføre et nytt «fag» i skolen, Folkehelse og livsmestring. Om barn og unger testes mer og mer, så kan vi ikke unngå at stadig flere opplever at de kommer til kort.

anne karin rudjord,debatt,meninger,skole,utdanning,undervisning,axel honneth,richard sennett