Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
En tapt sak?
Del
Har du gitt tapt i åndskampen eller holder du fast på det ordet som aldri forgår, selv om du lik Daniel og vennene er av de få som ikke vil bøye kne?

Guds ord og bud settes mer og mer til side. Dagens livsholdning og moral er i åpenbar konflikt med Guds ord.

Bibelkritikk, evolusjonslære, fosterdrap, kvinnelige prester og hyrder, likestilling, samboerskap, homofili og Pride-ideologi, nedbrytende musikk- og ungdomskultur råder grunnen, ikke bare i samfunnet, men også i kristenheten.

Også de kristelige media bidrar til å alminneliggjøre det bibelstridige (jf billedbruk og artikler).

I min ungdomstid var det debatt om musikk i de kristelige organisasjonene, mens kristenfolket stort sett sto samlet mot abort, samboerskap og homofili. Så ble det strid om likestilling og kvinners stemmerett i organisasjonene, kvinnelige prester og hyrder med videre.

I dag er det ingen musikkdebatt i de kristelige organisasjonene. Alt er tillatt, og det er ikke noen som snakker om verdslig eller nedbrytende musikk. Musikk anses nøytralt. I de samme organisasjoner råder likestillingsideologien, og det presses på der den ikke er fulgt fullt ut i praksis.

Abortsaken har stilnet, og kristenfolket tar lett på drap av det ufødte liv. Abortfremkallende preventiver, prøverørsbefruktning og så videre brukes av kristenfolket, og det er ingen debatt.

Samboere ansettes og brukes som medarbeidere i kirker og bedehus. Det samme gjelder praktiserende homofile.

Nå trues det med økonomiske konsekvenser om kristne lag og foreninger ikke slutter seg til tidsåndens verdisyn fullt og helt. Det er nesten som å slå inn åpne dører, for kristenfolket har stort sett allerede tilpasset seg. Kristelige besserwissere kritiserer også dem som ikke henger med i utviklingen (jf omtalen av boka Guds verden).

Er det tapte saker? Nei, men legger du deg flat for tidsånden og forfalsker Guds ord, har du tapt i åndskampen. Det er store mannefall i kristenfolket. Men Guds ord og bud står fast og rokkes ikke av tidsånden.

Hvor mye man enn roper «Gud er død!», så lever han like fullt, og hans ord står like fast. Det seirer alltid! Tar du vare på dette ordet, blir også du stående og seirer!

Det store spørsmålet er om Guds ord står fast i ditt hjerte. Har du gitt tapt i åndskampen eller holder du fast på det ordet som aldri forgår, selv om du lik Daniel og vennene er av de få som ikke vil bøye kne?

Det skal bli enda trangere for Guds folk. Men kampen gjelder ikke i første rekke om vi kan vinne seier i lovverk, få tilskudd til våre skoler, lag og foreninger, vinne aksept i samfunnet og så videre. Kampen står i vårt hjerte, hvem du og jeg bøyer kne for.

De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.

debatt,meninger,per bergene holm,bibelen,gud,kristenliv