HOLDNINGSENDRING: VG hadde et
...
HOLDNINGSENDRING: VG hadde et stort oppslag om hvordan covid-19-pandemien har ført til en oppblomstring av rusbruk. Eksemplene og holdningene som kommer fram er ikke overraskende. Det skjer en holdningsendring i befolkningen, drevet fram av rus-liberale krefter, skriver KrFs gruppeleder i Oslo. Foto: Ben Goode / Adobe Stock
debatt
Rus ødelegger livene til ungdommene våre
Del
KrF vil bygge et samfunn som tar vare på de svakeste. 
Vi må redusere bruken av både lovlige og ulovlige rusmidler. 
Vi kan ikke ha et lovverk som bidrar til normalisering av rusbruk.

I november var distriktsnyhetene på NRK for Oslo og Viken i sin helhet byttet ut med en temasending om festkultur og rusbruk blant ungdom.

VG hadde samme helg et stort oppslag om hvordan covid-19-pandemien har ført til en oppblomstring av rusbruk. Eksemplene og holdningene som kommer fram er ikke overraskende.

Det skjer en holdningsendring i befolkningen, drevet fram av rus-liberale krefter. Jeg er bekymret for at de kreftene som nå jobber for avkriminalisering raskt vil gå videre til å jobbe for legalisering.

Leder for Rustelefonen i Oslo, Naas Johansen sier i et intervju med Aftenposten fra august i år at «skadevirkningene er underkommunisert», og peker spesielt på angst, depresjoner og schizofreni ved langvarig høyt forbruk før han fortsetter «– Siden stoffet er blitt mye sterkere, kan det også resultere i akutte lidelser som panikkanfall og psykotiske hendelser».

Politiets tall og analyser viser at styrkegraden i beslaglagt hasj er tredoblet på 20 år. Det betyr i klartekst at selv om det gikk bra å røyke en joint da du som nå er voksen var ung, betyr ikke det nødvendigvis at det går bra med dattera eller sønnen din.

I tillegg er det mange flere stoffer i omløp nå, noe både VG og NRK viste tydelig. I NRKs temareportasje på distriktsnyhetene fikk vi også høre den sterke og triste fortellingen til foreldrene til Håkon.

Han døde etter bruk av MDMA. Fra Molde fortelles det i VG om ungdom som endrer seg fullstendig og mister kontrollen over eget liv. Disse historiene alene bør være en vekker for hele den rusliberalistiske lobbyen. Vi har ingen barn å miste.

Som samfunn har vi svikta i å skape nok arenaer for unge mennesker, særlig for de siste årene av tenårene.

Mange faller ut av organisert idrett, det er få rusfrie, åpne møtesteder og det å være hjemme hos foreldre eller foresatte kan man godt forstå at ikke alltid frister like mye. Vi må satse massivt på åpne steder der ungdom kan møtes uten alkohol eller rus.

Frivillige organisasjoner, idrett og trossamfunn har muligheter og ofte lokaler som kan bruke, men mangler ressursene. Det må vi som samfunn stille opp med.

Ung i Oslo-undersøkelsene viser at andelen som prøver illegale rusmidler øker. Som også reportasjen til NRK viste er kokain og cannabis nå helt vanlig i brede ungdomsmiljøer.

Når Stortinget våren 2021 sannsynligvis får den såkalte «Rusreformen» til behandling, vil det være avgjørende at et ansvarlig flertall setter ned noen tydelige noen tydelige grensesteiner.

Ønsket om å gå fra straff til behandling av mennesker med alvorlig misbruk og problemer er det lett å være enig i.

Problemet er at forslaget som ligger på bordet fra Rusreformutvalget innebærer at det ikke vil ha noen obligatoriske konsekvenser hvis man ikke møter til pålagt behandling.

Da snakker vi ikke bare om avkriminalisering, men i praksis også legalisering. For unge mennesker er den forskjellen uansett bare teoretisk.

Politidirektørene sa det godt: «Vi skal ikke undervurdere straffens normative og preventive effekt. Å gjøre store endringer kan vise seg å bli et eksperiment med ukjent resultat.»

debatt,meninger,espen andreas hasle,sturla k. naas johansen,rus,dop,narkotika,rustelefonen