Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Norge skal lære islam å oppføre seg mot jenter
Del
Naivitetens nasjonale fortropp vil lære islam opp til å fremme jentenes sak. 

Erna Solberg, Abid Raja og Dag-Inge Ulstein har i Aftenposten (11/10) åpnet for å styrke innsatsen mot et verdensomspennende uvesen – deriblant skadelige skikker som kjønnslemlestelse. I naiv tro på at islam vil akseptere det, skal den norske fortroppen satse på seksualitetsundervisning i skolen.

I suveren forakt for erfaring og kunnskap – som for eksempel de bitre erfaringene man har høstet gjennom mange decenniers bistand – kjører dagens bistandsapostler i det nevnte triumviratet friskt videre.

Regjeringen Solberg neglisjerer i sin store visdom de advarsler som selveste flaggorganet i andedammens miniverden, bladet Bistandsaktuelt, publiserte for halvannet år siden.

Joar Svanemyr, forsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI), skrev i en artikkel i Bistandsaktuelt dette: «I over 20 år har ikke-statlige organisasjoner og FN promotert seksualitetsundervisning som svar på høye forekomster av hiv, svangerskap og ekteskap blant tenåringsjenter i lavinntektsland.»

Og Svanemyr konkluderte: «Litteraturgjennomganger har imidlertid stort sett konkludert med at en hittil har oppnådd lite eller ingenting i form av bedre seksuell og reproduktiv helse hos ungdommen. Troen på at såkalt Comprehensive Sexuality Education (helhetlig seksualitetsundervisning) er veien å gå, er likevel sterk».

Svanemyr fastslår at de unge i afrikanske land fortsatt lærer lite eller ingenting som setter dem i stand til å ta bedre valg for å beskytte sin helse. Dette er det springende punkt, som altså elegant overses i den norske regjering.

At eksperter klart og tydelig og i stor detaljrikdom forklarer hvorfor forsøkene ikke nytter, spiller ingen som helst rolle. Og den berømte elefanten i klasserommet nevnes aldri med ett ord. Dens navn er islam.

Landene Norge nå vil satse på via Unicef er Mali, Burkina Faso og Niger, foruten Sør-Sudan og Malawi. Da har jeg noen tall som – kanskje – kan bidra til å øke lysstyrken og synsevnen hos det kronikkskrivende triumviratet:

• Store Norske Leksikon (SNL) oppgir at over 90 prosent av befolkningen i Mali bekjenner seg til islam.

• SNL opplyser videre at over 90 prosent av befolkningen i Niger bekjenner seg til islam.

• SNL opplyser endelig at Burkina Faso har 61,6 prosent muslimsk befolkning, mens Sør-Sudan oppviser et mer blandet bilde. Malawi likeså.

Det forekommer meg totalt unødvendig å presisere nærmere hva islam har knesatt og hele tiden står for, hva jenter og seksualitet angår. Men våre politiske «foresatte» – som sannelig også vet bedre – later som om de ikke vet noe som helst om det.

De turer frem med milliardbevilgninger som de vet eller må vite ikke vil ha virkning. Solberg og de to andre skriver at Norge har satt av en milliard kroner til beskyttelse mot seksualisert, kjønnsbasert vold og for reproduktive helsetjenester i humanitære kriser frem til 2021.

Frem til 2022 vil støtten til Unesco-arbeidet på dette feltet – i Mali, Niger, Burkina Faso og Sør-Sudan – være på 75 millioner kroner.

Som helhet satser Norge på utdanning for 3,5 milliarder kroner over bistandsbudsjettet i 2020.

En lite omtalt og like lite troverdig «satsing» fra det naive Norge er likevel denne: Norge har forpliktet seg til å investere nær 10,400.000.000 kroner (10,4 milliarder) frem til 2025, i arbeidet for seksuell og reproduktiv helse. Et arbeid man vet vil bli motarbeidet av alle tilgjengelige krefter i muslimske land.

Da er det grunn til å spørre regjeringen: – Helt konkret – og på hvilken måte – skal dette arbeidet foregå?

Og hvordan vil Norge – helt konkret – få til en undervisning for jenter i muslimske land, med seksuelle forhold som tema? Hvorledes ser man det for seg?

debatt,meninger,islam,muslimer,erna solberg,abid raja,dag inge ulstein,einar holtet,einar kr. holtet