STØTTES: Innsenderen ønsker å
...
STØTTES: Innsenderen ønsker å støtte Andreas Håtveits kritikk av KRIKs styrevedtak om at homofilt samlevende kan ha styreverv. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix
debatt
Hvorfor mener kristne at homofili er synd?
Del
Uten å vise til hva Bibelen sier, kan vi ikke heller si hva som er Bibelsk eller ikke.

Forfatteren av denne artikkelen har med interesse lest Dagens lederartikkel fra 22.10.19 med tittel «Hvorfor tar ikke flere kristne Håtveit i forsvar?». Jeg ønsker å støtte Håtveits kritikk av KRIKs styrevedtak om at homofilt samlevende kan ha styreverv. Men denne artikkelen et enda viktigere mål: Å få frem hvorfor mange kristne mener at homofili er en synd. Det kan bare gjøres ved å peke på hva som faktisk står i Bibelen.

Det er ikke bare homofili som beskrives som synd i Bibelen. Tvert imot. Som kristne må vi begrunne våre holdninger ut fra Bibelen. Ikke ut ifra følelser. Det er ikke korrekt å si at noe er bibelsk uten å påpeke hva Bibelen faktisk sier om et tema. Vi kan ikke «velge og vrake» i Guds Ord.

Jeg har venner og familie som er homofile. Jeg har ikke noe imot homofile. Jeg må fokusere på å holde min «egen sti» ren. Som all annen synd tror jeg at homofili kom inn i verden etter syndefallet. Som kristne burde vi først passe på vår egen livsførsel.

Hva sier Ordet? «...Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den?» Rom 6:2 (NB88). Vi må vite hva Bibelen kaller synd for å unngå å leve i synd.

Jeg vil rekke ut en hånd ut til begge «leirer» i denne saken. La oss ikke skade hverandre med hatefulle ytringer. Vi kan være uenige med vår søsken i troen. Men vi bør respektere at andre er uenige med oss! Bibelen omtaler faktisk homofil livsførsel som synd. Akkurat på lik linje som svik, urett, umoral, griskhet, ondskap, baktaling og så videre, Rom 1:23-32.

Det har vært så altfor lett for oss kristne å «rakke ned» på en homofil livsførsel. Hvorfor? Fordi den en vanskelig å skjule. Avhengighet av porno eller utroskap kan lettere skjules. Hvordan behandlet Jesus mennesker som syndet? Han dømte synden, ikke mennesket, Joh 8:10-11. Djevelen kommer bare for å drepe, stjele og ødelegge, Joh 10:10. Takk og lov, Jesus har tatt på seg all verdens synd, Joh 1:29!

Hvorfor er det ikke forskjell på synd i Det Gamle- og Det Nye testamentet? Jesus kalles for Ordet i Joh 1:1. Han har alltid vært til. Jesus er den samme til evig tid, Heb 13:8. Jesus, Ordet, forandrer seg aldri! Derfor har heller ikke Guds syn på synd endret seg. Hele Bibelen er innåndet av Gud, 2Tim 3:16. Derfor skal vi ikke forandre på noe! Vi skal ikke endre på Guds Ord, se 5 Mos 4:2, 5 Mos 12:32, Ord 30:6, Åp 22:18-19. Det gjelder for hele Bibelen.

Over har jeg vist at det er mange ulike synder vi kan leve i. Nå skal vi se hva Bibelen faktisk sier om homofili. Uten å vise til hva Bibelen sier, kan vi ikke heller si hva som er Bibelsk eller ikke.

I Bibelen står det at homofili er en synd på følgende steder: 3M 18:22, 3M 20:13, 3M 18:29, 5M 22:5, Rom 1:26- 27, 1Kor 6:9, Gal 5:19 og Tim 1:10. Det som var synd i Det Gamle Testamentet er og forblir også synd i Det Nye testamentet. Gud har ikke forandret seg. Men uansett synd, det være seg griskhet, ondskap, baksnakking: Dersom vi velger å leve i synden, vil det skade oss!

Gud er ikke «kjip» med oss. Han sier hva som er til det beste for oss. Hva da med argumentet som presenteres i 1 Kor 13:13, om at «...størst blant dem er kjærligheten.»? Forkjempere for homofilt samliv siterer ofte dette verset. Kristen eller ikke. Utelukker dette verset at homofili er synd? Overhodet ikke! Vi kan ikke konkludere ut ifra dette verset at homofili ikke er en synd. «Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus.» Ef 4:15 (NB88).

Hvordan kan vi formidle «sannheten tro i kjærlighet» hvis vi forandrer på det som står i Bibelen? Det kan vi ikke. Vi skal formidle Guds Ord slik det står skrevet. Ikke slik vi ønsker at det skal stå skrevet! Usanne påstander fra Bibelen florerer i alle typer medier.

Jeg har mer respekt for dem som sier «jeg velger å se vekk fra disse skriftstedene i Bibelen», enn de som sier at «de står ikke der i det hele tatt!». For det er tydelig for alle som kan lese. Er du avhengig av porno eller utroskap bør du ikke ha lederverv i kristne organisasjoner. Hverken i KRIK eller andre steder. Her ser jeg ingen prinsipielle forskjeller.

Likevel velger jeg å akseptere at andre er uenige med meg. Men dersom synden tas vekk, har vi ikke lenger bruk for Jesus. Har vi ikke bruk for Jesus, har vi ikke bruk for frelsen. Derfor mener jeg at kampen mot «homofili» ikke er en kamp mot mennesker skapt i Guds bilde. Det er en kamp mot å «redigere bort» det vi måtte mislike i Bibelen.

Det var jo på grunn av synden at Jesus kom for å frelse oss! Kaller vi synd for «greit», har vi da bruk for Jesus? Avviser vi at de ulike synder vi måtte leve i er et problem? Da har vi faktisk et problem! Alle bør være sikker på egne standpunkter. «...Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn!», Rom 14:5 (NB88).

Min oppfordring er som følger: Velg din menighet ut ifra om du mener at den har en Bibelsk korrekt forkynnelse eller ikke.

Som avslutning har jeg valgt 1 Joh 4:7: «Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.» (NB88). Vi skal ikke elske synden, men hverandre. Her har begge «leire» i denne debatten noe å lære fra Bibelens Ord.

kristian løvdal,andreas håtveit,homofili,bibelen,bibelprofeti.no,homofile,utroskap,krik