SEND INN INNLEGG
Maktmisbruk
Del
2Tim 4:3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.

Sitat: «Mediene beskrives ofte som en vakthund som passer på at demokratiets spilleregler blir fulgt. Denne «vaktbikkjefunksjonen» gir mediene makt, og derfor omtales ofte mediene som «den fjerde statsmakt». (D4S)

Dette maktfordelingsprinsippet er for lengst en saga blott av forskjellige grunner. Spesielt ser man nå at D4S er satt ut av funksjon av den enkle grunn at de har misbrukt sin makt over lengre tid idet de ikke lenger greier å være saklige, men går etter pengene. Det vil si de har også som regel en politisk agenda selv om de selvfølgelig påstår noe annet. Dette er en konflikt fordi for på den ene siden har de aksjonærene som forlanger at de i det minste skal overleve, men helst tjene mye penger. I det lange løp kommer disse aviser og «nyhets kanalene» - egentlig «kriminal-journaler» i konflikt med det å tjene penger og sitt politiske ståsted. Da vil de alltid gå etter pengene og dette beviser deres hykleri og korrupte holdninger samt maktmisbruk. De har derfor oppfunnet noe for å bøte på dette som heter «fake news»

Det er bare det at de har laget et ris til egen bak da såkalte «fake news» har ødelagt for disse maktmissbrukere. De kan ofte takke seg selv og sine journalister de de tenker mest på å beholde pressestøtte og lønningsposen. Men også sosiale medier må ta mye av skylden for dette. Det er dermed opprettet vaktbikkjer for vaktbikkja. «Den femte statsmakt» (D5S). Nå er det vel heller sosiale medier og debattsider som bør kalles det, men stort sett så har alt innen hva man før kalte «den fjerde statsmakt» gått i frø, men når man tenker på hva slags demokrati de var satt til å passe på så kan dette være like greit. Det er nå mye mer opp til den enkelte å sjekke hva som er falskt og hva som er sant.

For å ta dette i over i åndelige dimensjoner så har de som er troende en enklere oppgave idet Skriften er deres holdepunkt og autoritet. Det sekulære har også lover, men ikke når det kommer til mye av det etiske og da spesielt fake news. Vel er bl.a. Frankrike i fred med å legge fake news inn under lovverket, men jeg skal gjerne se hvordan de har tenkt å gjøre det. Vi har også noe som kalles politisk/etisk korrekthet, men disse regler er bestemt av politikere og eliten og er dessuten meget utflytende.

Som sagt så er troende beordret av sin Herre og Mester Jesus Kristus og sjekke alt og holde fast på det gode. Og hate ondt og elske godt. For å overholde dette påbudet så må man først dømme det som er ondt for ondt. Dette gjøres lett ved å ha referansepunkt i Skriften. «Så sier Herren» er bibelsk selv om få tåler det i dag. Det som da skjer med «kristne aviser» er dessverre akkurat det samme som skjer med sekulære aviser. Men det bør være stor forskjell på redaktører som bekjenner seg til Sannheten og som sort sett må forholde seg til brødre og søstre. En meget stor forskjell fordi all som benekter Sannheten vil, om de ikke omvender seg, gå til Helvete en dag. Det er noe av det mest klare som står i Skriften. Det er dette hele kristendommen bygger på. «det er én vei til Gud og det er gjennom Jesus Kristus» og

Joh 3:16 For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Derfor er det meget alvorlig å fornekte Jesus Kristus som er Sannheten. Ikke bare Sannheten, men Veien og Livet. Hvis man ikke har Jesus og lydighet til Ham har man IKKE Sannheten IKKE Veien og IKKE Livet. Man er allerede dømt fordi man ikke tro (Joh. 3:18). Man er ikke lydig. Har vi ikke lest:Den som tror på Guds, sønn har evig liv. Den som nekter å være lydig mot Sønnen, han mister det evige livet, og blir fortsatt under Guds dom.” Joh. 3:36 LB

Så når troende sletter søsken på FB så begår de en stor synd. Likeledes når de sletter Guds Ord. Og det er ingen forskjell på bloggere og redaktører når vi snakker om å kalle seg en bror og forholde seg til Ordet. Derfor er det på plass med en advarsel til de som kaller seg en bror om de definere seg som D4S eller D5S å gjøre større undersøkelser om det som skrives er i henhold til Skriften. Vi er beordret:

Om en troende har handlet galt

15 Jesus fortsatte: Dersom en troende har handlet galt mot deg, da gå personlig til ham for å diskutere det onde han har gjort. Lytter han på deg og bekjenner at han har handlet galt, da har du vunnet tilbake din troende bror. 16 Dersom han ikke hører på deg, kan du hente en eller to personer som sammen med deg kan være vitner til det som blir sagt. Det blir krevd to eller tre vitner for at en sak skal bli avgjort rettferdig. 17 Nekter han fortsatt å høre på deg, skal du ta saken opp i menigheten. Og om menigheten da gir deg rett, men han ikke vil akseptere det, da skal du behandle ham som en toller[e] eller som en annen gudløs person. 18 Jeg sier dere at dere skal få i oppdrag å fortelle mennesker at Gud har erklært dem skyldige, men også gjøre kjent at de er satt fri fra skyld.

Mat. 18. Fra Levende bok oversettelsen. Meget lett forståelig. Liker du ikke denne oversettelsen så bruk en annen. Det vil stå det samme.

Hvis vi overfører dette til aviser, sosiale medier, bloggere og debattsider så har man da en plikt til å advare. Hvis dette gjelder en venn på Hawaii så blir det ekstra fristende å oppsøke ham, men hvis man da må benytte et kredittkort så la det heller være. Skriv til ham i stedet. Håpet er jo at han skjønner tegninga slik man ikke må sende et nytt brev og da underskrevet av to med tre vitner eller reise fem stykker som da blir fem ganger så dyrt. Og ikke minst at man slipper og ta en kopi av korrespondansen og sende det til menigheten hans. Men en ting kan jeg si; er kontoen full så burde man kanskje legge ut på en større runde i en hvis omkrets fra der man bor. Hvis man da ikke ønsker å bruke Skype. Mange muligheter …. Videokonferanser er jo blitt en hitt.

En annen ting som kan være problematisk i kristne aviser er å bruke navn. Selv om det er helt etter Skriften. Sjekk selv. Dette av den grunn at man tror man kan komme i fare for å baktale. Eller man ønsker ikke å «henge ut» noen. Man har i dag innen «kristen-Norge» ikke begreper om hva baktaling og uthenging er og hva advarsler er. Man kan ikke en gang se forskjellen. Jo kraftigere advarslene er til den som velger bort Sannheten jo bedre er det. Hensikten er jo, for å rope det ut høyt, Å FÅ VEDKOMMENDE INN PÅ VEIEN IGJEN.

Så nok en gang vil jeg komme med denne advarsel: Sjekk først om det som står skrevet er etter Ordet, Jesus Kristus slik at man ikke kommer i fare for å slette HAM og da begynne på en vei som er meget, meget farlig og kan ende med en gedigen katastrofe.