SEND INN INNLEGG
Fra pinsevenner til katolikker
Del
500 år tok det for «sola scriptura» å forsvinne ut bakdøra. 100 år tok det for pinsevekkelsen å gå i oppløsning. Det tok altså lutheranere 400 år mer enn pinsevenner å komme tilbake til den Romersk Katolske Institusjon.

For Lutheranere ble det kroken på døra de da undertegnet felles troserklæring med RKI i 1999. Siden den gang har de planlagt å feiere reformasjonens 500 års jubileum økumenisk i den forstand at de den 31. oktober i fjor beklaget at kriken ble splittet for 500 år siden. Dette gjorde de i fellesskap med pinsevenner og andre trossamfunn gjennom Norges Kristne Råd. Spesielt Emerging church og trosbevegelsen er knyttet opp i dette på verdensbasis.

Etter at Roma merket at det forsvant mange konvertitter til de karismatiske bevegelser på 60 tallet bestemte de seg for å gjøre noe med det. Jesuitt kardinalen Agustin Bea fikk i oppdrag fra den Sorte Pave å infiltrere den karismatiske bevegelse og da spesielt pinsebevegelsen. Året var 1967 da noen jesuitt prester oppsøkte noen pinsevenner og fortalte at de hadde lest «The Cross and the Switchblade» - «Korset og springkniven» - av David Wilkerson, en bibeltro pinsevenn. De ville gjerne høre mer om dette med tungetale som var omtalt i boka. Etter noen fellesmøter forfektet pinsevennene at katolikkene hadde begynt å tale i tunger. Siden pinsevenner har denne falske læren om at åndsdåp blir bekreftet ved tungetale la de seg derfor flate og erklærte katolikker som taler i tunger for søsken. Katastrofen var et faktum. Siden den gang har “den Romersk Katolske Kirkes karismatiske bevegelse” økt til ca. 200 mil på verdensbasis og pinsevenner har sluttet å forkynne at Roma er Skjøgen.

Det disse pinsevenner glemte var å kommandere disse falske brødre ned i vanngraven. Ref. Ap. Gj. 10. Da hadde svindelen blitt oppklart. Vi skal huske på at alt fra «dumidumidumidum» til «zuzzuki kawasaki braskibati» er å regne som tungetale for pinsevenner. De forholder seg ikke til Skriften som forklarer tungetale som et nytt språk. Dermed er alt falsk godkjent. Det er mange slags tunger og selv Hinduismen har såkalte tungetale. Senere vet vi jo at også kundaline ånden har blandet seg inn i dette og laget en forferdelig røre noe som vi i dag kaller Emergin church.

Hadde disse katolikker blitt beordret ned i vanngraven så ville de blitt avslørt av den enkle grunn at katolikker kan ikke benekte sin spedbarnsdåp som er en av sakramentene for å oppnå frelse. Fornekter de en av sakramentene fornekter de frelsen og de blir dermed ekskommunisert. Det er meget enkelt å avsløre en falsk katolsk konvertitt, og en luthersk også for den saks skyld, det er bare å be de døpe seg i vann på tro og bekjennelse.

Så når paven sendte en prest fra den «Communion of Evangelical Episcopal Churches» med en video til Kenneth Copeland og han da forklarte at han var kommet i «Elias sin ånd» for å føre barna eller “adskilte brødre” tilbake til Roma så ble dette godtatt. Likeledes når Norges Kristne Råd, hvor nesten alle kirkesamfunn er medlem, bestemmer seg for å feire reformasjonen på en økumenisk måte, og i tillegg går ut og beklager kirkesplittelsen i 1517, så skjønner vi at pinsevenner og lutheraner har igjen blitt katolikker. Medlemmer av den universelle kirke. Både paven og Copeland slår fast, sammen med en mengde lutheranere og andre protestanter at det var et triks fra satan som gjorde at kirken ble splittet i 1517.

Hele læren til reformasjonene går på at RKI er Skjøgen beskrevet i Åpenbaringen 17 og 18. Dette er ikke til å komme unna. Tusenvis av reformanter har måttet bøte med livet for nettopp å hevde dette. Alle fra Luther til Leonard Rawenhill har slått fast dette. Så nå da vi har fått denne verdenskirken tilbake og ledelsen igjen sitter i Roma er det igjen på tide å ta disse Ord fra Jesus alvorlig.

1 Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. 2 Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder – et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl. 3 For av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevnet. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. 5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. 6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt! 7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! – 8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne. Åp 18:1-8