SEND INN INNLEGG
Agape
Del
På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. 1Joh 3:16

Bortsett fra hilsener finner vi at Paulus nesten alltid nevnte nåden i forbindelse med synd eller loven. Dette fordi de faktisk hører sammen. Men går vi over til Evangeliene eller brevene til Johannes får vi alltid en påminnelse om Kjærligheten. Som her:

På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. 1Joh 3:16

Altså holder det ikke bare å vise nåde eller være overbærende ovenfor brødre. Man må vise Kjærlighet. Vi har vel også lest dette:

8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. 9 Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. 10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. 1Joh 4:8-11

Altså må vi komme oss forbi nåden og over i Kjærligheten. Over fra det som er på tross av til det som er ubetinget. Ikke på tross av eller fordi, men en totalt ubetinget Kjærlighet som er totalt fri for heftelser.

Mange troende greier ikke dette enten fordi de har fått feil undervisning eller fordi de ikke har studert Skriften. Eller begge deler. De går stadig rundt og mumler; «nåden er ny hver dag». Ja selv for de vantro er det sant. Det er riktig å prise Herren for den kjensgjerning, men så lenge nåden blir stående alene blir det faktisk feil. Det er som man henger fast ved dette og vil ikke komme videre:

Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større! Rom 5:20

Noen praktisere til og med dette:

Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større? Rom 6:1

Det finnes mengdevis med troende som ikke greier å komme seg over i et ekte Far eller Ektefelle samfunn. De henger fast og greier ikke å hengi seg til et slikt forhold. De føler seg uverdige eller på en måte låst i gamle synder slik at de trenger nåden. De har kanskje studert Paulus litt for mye i stedet for hva Jesus sier i Evangeliene. Ikke la oss glemme at alt hva Paulus skrev kom fra Jesus Kristus. Ja det ser ut til at selv Paulus dvelte ved nåden nettopp av den grunn at han hadde en fortid og ikke kunne glemme hva han hadde vært. Det har jo til og med blitt status i menigheten i dag og ha en fortid. Noen tatoveringer gir ekstra status i menigheten. Snart blir det vel som i verden at det er status å være homofil.

Denne saken gjelder for mange troende i dag; de ser bakover i stedet for fremover. Men Paulus gjorde ikke det selv om det noen ganger kan se slik ut. Paulus hadde en helt klar forståelse av Kjærligheten, AGAPE. Det er vi som feiltolker. Han sa;

Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Fil 3:14

La oss derfor jage mot målet som er den Fullkommende Kjærlighet i Jesus Kristus.