SEND INN INNLEGG
GUD I BIBELEN: –Vi tror på alt
...
GUD I BIBELEN: –Vi tror på alt som sies om Gud fra første til siste bibelblad og at Skriftens samlede vitnesbyrd om Gud utgjør det kristne gudsbildet. ILL.FOTO: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX
Skal det være en bibel? Ja takk.
Del
– Det vår klare formening at det å dele ut Bibelen bør være noe av det minst kontroversielle man kan drive med. I hvert fall hvis man ser det fra et kristent perspektiv, skriver Dagen på lederplass.

Kollega Vårt Land har de siste dagene satt et relativt kritisk søkelys på to kampanjer for bibelutdeling. Det gjaldt først Ungdom i Oppdrags aksjon i Finnmark der målet var å gi en bibel til hvert hjem i fylket. Deretter Bibelselskapets annonse som ble rykket inn både i Dagen og Vårt Land der det ble bedt om gaver for å gi bibler til de ebola-rammede i Vest-Afrika.

LES OGSÅ: Bibel-aksjon i Finnmark i rute

Å være kritisk ligger i journalistikkens natur. Det er en viktig bestanddel i pressens samfunnsoppdrag. Og som kristne medier har vi naturligvis et spesielt ansvar for å belyse det som skjer i Kristen-Norge. Selvfølgelig også med et journalistisk, kritisk blikk.

De som samler inn penger - også til bibelutdelning - må finne seg i å svare på nærgående spørsmål om virksomheten de driver.

Likevel: I begge disse sakene ligger vår sympati helt klart på bibelutdelernes side.

For det første er det vår klare formening at det å dele ut Bibelen bør være noe av det minst kontroversielle man kan drive med. I hvert fall hvis man ser det fra et kristent perspektiv.

Her er det ikke snakk om pamfletter, traktater eller løpesedler med et spesielt teologisk innhold. Det dreier seg ikke om agitasjon for et bestemt konfesjonelt syn eller ideologien til et eller annet trossamfunn.

Det er selve Skriften med stor S som deles ut. Guds ord som alle kristne kan forene seg om. Det ordet som er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sved. Eller for å formulere det slik Espen Pedersen, bibelutdeler i Finnmark, gjør overfor Vårt Land: «Vi vil at alle skal få tilbud om en bibel, for det er stor kraft i Guds ord».

I samme avis heller førsteamanuensis Asle Eikrem ved Menighetsfakultetet imidlertid kaldt vann i blodet på bibelevangelistene. Han sier at bibelutdeling «selvfølgelig ikke er en ideell måte å bli introdusert til kristen tro på». Eikrem er også bekymret for at nye bibellesere vil få et annet gudsbilde enn det kristne, dersom de begynner lesningen med Første Mosebok.

Her må vi bare konstatere at vi har høyst forskjellig syn både på hva Bibelen kan utrette og tydeligvis også på dens innhold. Vi tror på alt som sies om Gud fra første til siste bibelblad og at Skriftens samlede vitnesbyrd om Gud utgjør det kristne gudsbildet.

LES OGSÅ: Bibelen ble snakkis i Nord

I saken om Bibelselskapets aksjon for bibler til ebola-ofre kommer kritikken både med et annet utgangspunkt og fra et annet hold. Norsk Folkehjelp mener at givergleden som ebola-epidemien har utløst, bør brukes til å redde liv. Og bare til det.

Vi, for vår del, er helt enig med Bibelselskapets generalsekretær Ingeborg Mongstad Kvammen i at det ikke er noen motsetning mellom å bry seg om menneskers fysiske eller åndelige helse. Som kristne skal vi gjøre begge deler.

Guds ord har som kjent løfter både for dette livet og for det kommende.