SEND INN INNLEGG
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
meninger
Er «brødre» det samme som «søsken»?
Del
Menn og kvinner er likeverdige, men forskjellige. Derfor skal vi ikke konkurrere med hverandre, men utfylle hverandre.

Jostein Sandsmark mener at 2011 oversettelsen der «brødre» er oversatt med «søsken», skyldes den rådende likestillingsånd. Jeg vil ikke se bort fra at det kan ha påvirket oversettelsen.

Men det er både filologisk forsvarlig og utfra konteksten mest korrekt å velge «søsken» de fleste steder der det står «brødre» på grunnteksten.

Det greske ordet adelfós – bror, er sammensatt av a og delfús som betyr «fra» og «morsliv». Fra morsliv kommer som kjent både jenter og gutter.

Når det bare var menn til stede, må det oversettes med «brødre»som i Apg 7,26 : Neste dag støtte han på to menn som sloss. Han prøvde å forlike dem og sa: «Dere er jo brødre! Hvordan kan dere gjøre ondt mot hverandre?»

Det samme ser vi i 1 Tim 5,1: Bruk ikke harde ord mot en eldre mann, men forman ham som en far. Forman unge menn som brødre ( gresk: adelfoús -flertall akkusativ av adelfós.) «Søster» heter på gresk adelfé og brukes når det gjelder bare kvinner: 1 Tim 5,2: Forman eldre kvinner som mødre og unge kvinner som søstre, (gresk: adelfás – flertall akkusativ av adelfé) i all renhet.

Flertallsordet adelfói brukes når det gjelder en blandet gruppe av menn og kvinner, og det gjelder de fleste steder i Det nye testamentet. Det er helt opplagt at Paulus ikke bare henvendte seg til mennene når han skrev sine brev.

Jeg har tidligere vist at kvinnene spilte en avgjørende rolle i menighetene, helt fra starten av: Da disiplene vendte tilbake fra Oljeberget etter Jesu himmelfart samlet de seg til bønn sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. Apg 1,14.

I Fil 4,1-3 skriver Paulus: Derfor, mine søsken, (gresk: adelfói ) som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære! Jeg formaner deg, Evodia, og deg, Syntyke: Kom til enighet i Herren!

Og jeg ber også deg, du som med rette heter Synzygos, om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok.

Her ser vi klart at Paulus nevner to kvinner, Evodia og Syntyke, som har kjempet sammen med Paulus for evangeliet. Derfor er det riktig å oversette adelfoi med «søsken.»

La meg til slutt ta med siste avsnitt av mitt forrige innlegg i Dagen, 16.3. Det hadde av en eller annen grunn falt ut: I menigheten gjelder det ellers at vi skal underordne oss hverandre. Ef 5,21.

Her er det ikke mannen som er hodet for menigheten, det er Kristus. Ef 4,15. I Eldsterådet gjelder det også: Det er ikke godt for mannen å være alene.

Menn og kvinner er likeverdige, men forskjellige. Derfor skal vi ikke konkurrere med hverandre, men utfylle hverandre. For vi trenger hverandre.

meninger,oddvar søvik,jostein sandsmark,bibelen,likestilling,tjenestedeling,debatt