SEND INN INNLEGG
HVILE: Og til deg som føler de
...
HVILE: Og til deg som føler deg innestengt nå, eller har det vondt hjemme hos familien, sier Jesus: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile» (Matteus 11,28), skriver Hermana Ida Mathea Fjære. Foto: Adobe Stock
meninger
Det er fastetid
Del
Er det ikke ganske treffende at nasjon etter nasjon, på grunn av en verdensepidemi, akkurat nå i den kristne fastetiden blir rådet av sine myndigheter til å holde seg mest mulig hjemme og avstå fra sosiale sammenkomster og reising?

At mange er i karantene, barna må være hjemme fra skoler og barnehager, foreldrene hjemme fra jobb, og kjernefamiliene får en unik anledning til å være samlet og ha tid sammen i sine egne hjem?

Er det ikke rart hvordan myndighetene, som ikke nevner Gud i denne situasjonen, allikevel går Guds ærend! For en nådehilsen fra Himmelen til alle i våre rastløse, karrierejagende, institusjonaliserte nasjoner: Det er fastetid!!

«Kom igjen til ro, men sjel, for Herren har gjort vel imot deg!» (Salme 116,7) Herren inviterer den enkelte av oss til å komme avsides med Han og lære å kjenne Han og hans veier. Så la oss lære å kjenne Herren! La oss søke med iver å lære han å kjenne! (Hosea 6,3)

Han sier: «Kom, la oss gå i rette med hverandre! Om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» (Jesaja 1,18) «Søk da først Guds rike og Hans rettferdighet» sier Jesus. (Matteus 6,33)

«Se, jeg står for døren og banker! Om noen hører min røst, og åpner døren, så vil jeg gå inn til han og holde nattverd med han og han med meg» (Johannes Åpenbaring 3,20) Det er tid for å ettertenke våre veier og vende våre føtter til Herrens vitnesbyrd, som er Bibelen, Guds Ord.

Og til deg som føler deg innestengt nå, eller har det vondt hjemme hos familien, sier Jesus: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile» (Matteus 11,28). Han kommer, selv om dørene er stengte, og er plutselig der inne hos de redde vennene sine og sier: «Fred være med dere».

hermana ida mathea fjære,faste,fastetiden,fastetid,koronaviruset,koronavirus