SEND INN INNLEGG
BUDSKAPET: Mange sier at de «l
...
BUDSKAPET: Mange sier at de «leser som det står og tro som det står.» Men på utallige steder bruker Bibelen bilder og et blomstrende språk som må tolkes for å komme fram til budskapet som for eksempel i Jesu lignelser og i Urhistorien, skriver Thor Evje. ILL.FOTO: Dagen Arkiv
Når Bibelen selv sier at det ikke stemmer
Del
Personer og institusjoner har blitt anklaget for å svikte bibeltroskapen ved ikke å la Bibelen være øverste norm i etiske spørsmål, men hva er sann bibeltroskap?

Folk som mener å ha sitt på det tørre, har den senere tid satt søkelyset på bibeltroskap . Personer og institusjoner har blitt anklaget for å svikte bibeltroskapen ved ikke å la Bibelen være øverste norm i etiske spørsmål, eller for eksempel å ta avstand fra en historisk-kritisk belysning av bibeltekster ved MF. Men hva er sann bibeltroskap?

1. Er det sann bibeltroskap å holde hele Bibelen for å være diktert av Gud (den såkalte verbalinspirasjonsteorien) når Bibelen selv viser at dette ikke stemmer med de bibelske tekster?

2. Er det sann bibeltroskap å hevde at Bibelen står over vitenskapen i spørsmål som Bibelen faktisk ikke uttaler seg om?

3. Er det sann bibeltroskap å hevde at jorden ble skapt på seks dager for ca. 6000 år siden når både Bibelen selv og historisk forskning viser at det ikke stemmer?

4. Er det sann bibeltroskap å holde skapelsesberetningen og paradisfortellingen for å være én sammenhengende fortelling og feie under teppet alle problemer som dette gir, når bibelteksten selv viser at en slik sammenblanding ikke stemmer med denne forutsetningen?

5. Er det sann bibeltroskap å regne paradis- og syndefallsberetningen som en historisk korrekt fortelling om hva som skjedde da mennesket valgte å bryte med Guds gode vilje og følge sin egen vei når Bibelen på en billedlig måte forklarer åndelige ting som vanskelig kan gis oss annet enn i bildets form?

6. Er det sann bibeltroskap å misbruke fortellingen om Noah-flommen til å imøtegå dagens vitenskapelige resultater innen blant annet geologi og historie ved å legge inn i fortellingen merkelige forklaringer angående dannelsen av fjellkjeder, fossiler på fjelltoppene, hvor alt vannet kom fra og hvor flomvannet ble av? Dette var helt ukjente problemstillinger da Bibelen ble skrevet.

7. Er det sann bibeltroskap å forsvare slavehold siden Paulus ikke tok avstand fra det? Mange sier at de «leser som det står og tro som det står.» Men på utallige steder bruker Bibelen bilder og et blomstrende språk som må tolkes for å komme fram til budskapet som for eksempel i Jesu lignelser og i Urhistorien. Vi må også huske på at selv om bibelske bilder ikke er riktige beskrivelser av virkeligheten slik vi oppfatter den, gir de oss del i umistelige bibelske sannheter.

La oss lære av Jesu måte å lese Bibelen på. Den er først og fremst fortellingen menneskets brudd med Gud og Guds frelseshandling gjennom Sønnen, Jesus Messias. Jesus selv viser at Bibelen handler om ham. Han måtte lide for våre synder for så å gå inn til sin herlighet, Luk 24:25ff.

I Joh. 8:1ff hører vi at «de bibeltro» ville steine en utro kvinne. Men Jesus lærte oss at bare den som er uten synd, kan kaste den første stein. Mange vil – ut fra egne holdninger og synspunkter kaste stein i dag også – både på homofile og andre «avvikere» både teologisk og etisk.

Men det er bare én som med rette kan kaste stein – og han gjør det ikke! I stedet bar han all verdens synd på korset. Kanskje vi skulle bli litt flinkere til å lytte til ham?