Den ideologiske forskjellen på KrF og PDK er langt større enn KrF liker å innrømme, skriver Erik Selle og Kjell Skartveit. På bildet ser vi Bergens varaordfører Marita Moltu. Foto: Astrid Dalehaug Norheim  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Marita Moltu, KrF og PDK

onsdag 14. mars 2018

Samfunn

PDK mistenkeliggjør overhodet ikke KrF, men vi vil gjerne være et politisk alternativ for dem som savner troen på en sannhet.

Marita Moltu, varaordfører i Bergen, har holdt et en times foredrag om sitt politiske engasjement for et kvalitetssikret barnevern på et arrangement i regi av Partiet De Kristne. Hun har også meldt seg ut av KrF, et parti hun har vært medlem av i 18 år.

Dette har fått enkelte i KrF til å reagere. Reaksjonene i KrF på Marita Moltus besøk på et PDK-arrangement burde heller vært takk og samarbeidsvilje. Besøket var jo nettopp et uttrykk for at PDK samarbeider med alle krefter om gode saker. KrFs noe paniske og udemokratiske tilnærming til Partiet De Kristne er derfor en studie i tilsniket hersketeknikk.

Vi har god tro på Partiet De Kristne, vårt program, våre tillitsvalgte og vår fremtid, men for å finne årsaken til varaordførerens utmelding fra sitt eget parti gjennom 18 år, så må man nok finne en annen forklaring enn en times engasjement på et inspirasjonsseminar i Innvik.

 

Partileder Knut Arild Hareide forsøkte å løse konflikten mellom Marita Moltu og Dag Inge Ulstein i Bergen KrF. KrF...

Posted by Dagen on Wednesday, March 14, 2018

 

KrF må gå i seg selv, og muligens erkjenne at venstresiden har skviset ut høyresiden, og at mange kanskje ikke kjenner seg hjemme i partiet lenger. Årsaken og ansvaret ligger i hvert fall ikke hos andre.

Fra Kjell Magne Bondevik i avisen Dagen under valgkampen 2017 til Erik Lunde på Twitter 2018 har usaklighetene fra KrF haglet mot PDK. Viljen til politisk debatt er tilsvarende fraværende.

Bredsiden fra KrFs ideolog Erik Lunde som legges til på Twitter er imidlertid verdt en utdypende kommentar, for der skriver han: «Ekstra illojalt er det fordi hele PDKs forretningsidé er å mistenkeliggjøre KrF. Det er ingen andre partier som er mer uredelige i sin argumentasjon mot KrF.»

Men få er så opptatt av KrF som Erik Lunde tror de er. For øvrig er siste del av uttalelsen bemerkelsesverdig tøvete. Særskilt tatt i betraktning at PDK nettopp har invitert en varaordfører fra KrF til å tale på vårt arrangement. PDK har gjentatte ganger uttrykt støtte til KrFs varaordfører i saken om barnevernet.

Det vil vi gjøre hver gang vi har en sak der vi er enig med KrF. Vi vil imidlertid også gjøre det tydelig for velgerne når vi er uenig med KrF. Det kalles politikk, Erik Lunde, men slik opptrer politikere som tror de har monopol på en velgergruppe.

Mange spør seg om det kan være behov for et parti som PDK, holder det ikke med ett parti som bærer kristennavnet? Til det er det å si at her ligger hele den avgjørende forskjellen på de to partiene.

PDK mistenkeliggjør overhodet ikke KrF, men vi vil gjerne være et politisk alternativ for dem som savner troen på en sannhet. PDK har en klar kristen forankring. Som partiet Rødt tror på Marx, Venstre den rendyrkede sekulære humanisme, tror vi på Bibelen som vår sivilisasjons fundament, og selv om det er svært politisk ukorrekt å si, våger vi å forfekte at denne overbevisningen har noen avgjørende politiske konsekvenser.

Den gir oss en ramme å arbeide innenfor. Vi avviser for eksempel den radikale kjønnsideologiens idé om å forkaste troen på normer for samliv og kjønn. Vi mener staten kun skal lovfeste ekteskapet mellom en kvinne og en mann, og at barn i barnehage og skole ikke skal indoktrineres i en kjønnsradikal ideologi.

Det innebærer også at PDK verken aksepterer ekteskap mellom mindreårige jenter og voksne menn eller flerkoneri.

På samme måte erkjenner vi at ulike religioner har ulike verdinormer. Som kristne mener vi at alle står ansvarlig for sine egne handlinger, og at det er statens oppgave å beskytte sine innbyggere.

Vi våger også å si at nasjonalstaten bør være det naturlige mål for politisk aktivitet og at multikulturalismen med sin tilhørende verdirelativisme ikke er av det gode.

I multikulturalismens navn er det for eksempel umulig å forfekte menneskeverdet, da dette forutsetter en entydig verdiforståelse. PDK vil derfor bygge samfunnet på det judeo-kristne verdensbildet, et verdensbilde som gir trygghet og frihet for alle.

KrF fjernet bekjennelsesparagrafen og fremstår i dag som et humanistisk parti. De snakker gjerne om kristne verdier, men deres tro handler om det gode i mennesket. KrF våger ikke å si at kristendommen er sann og dermed et naturlig utgangspunkt for politisk aktivitet.

For KrF er islam og hinduisme like gode og sanne religioner som kristendommen, og partiet krever at alle religioner skal behandles likt. Det kan vi ikke akseptere, da verken kastesystem eller sharia kan forenes med ideen om likhet for loven.

Et samfunn må bygges på et avklart verdigrunnlag. Det er kjernen i et verdikonservativt parti som PDK. Da er det også rom for mennesker fra alle kulturer, når egen identitet er avklart og tydeliggjort.

 

Marita Moltu - Partiet De Kristne - KrF Kristelig Folkeparti - Venstre - Arbeiderpartiet - Fremskrittspartiet FrP - Høyre - NRK Hordaland

Posted by Dagen on Monday, March 5, 2018

 

Det er den samme humanismen som ligger bak KrFs oppslutning om den nye likestillings- og diskrimineringsloven. Denne lovgivningen legger til grunn at alle samlivsrelaterte handlinger må vurderes som etisk likeverdige.

Verken staten eller private skal ha lov til å si at noen handlinger er etisk sett mer riktige enn andre. Det hele er en naturlig konsekvens av KrFs omfavnelse av en sekulær humanisme, og det begrenser vår frihet stadig mer.

Den ideologiske forskjellen på KrF og PDK er langt større enn KrF liker å innrømme. Vår «forretningsidé» er overhodet ikke å mistenkeliggjøre KrF. Tvert imot opplever vi at KrF stadig mistenkeliggjør sine motstandere, og da spesielt PFK og Frp.

Det er grunnen til at vi har en tre-parti regjering i dag i stedet for det velgerne ba om ved valget i 2017; en borgerlig flertallsregjering.

PDK vil alltid være tydelig på å forklare forskjellen på oss og andre partier når vi skal prøve å overbevise velgerne om hvorfor de bør velge Partiet De Kristne, men aller mest er vi opptatt av å reklamere for Norges beste partiprogram og det faktum at vi mener det vi sier. Det er vel egentlig der skoen trykker for Erik Lunde og hans venner i KrF.