BISPE-KANDIDAT: Øystein Magelssen er en av bispekandidatene i Tunsberg.  Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Ikke troverdig bispekandidat

Author picture

mandag 28. mai 2018

Dette innlegget er en respons på "KFUK-KFUM og Nakba: «Keep hope alive!»"

Samfunn

Vi trenger sannferdige biskoper.

Generalsekretær i KFUK-KFUM, Øystein Magelssen, har i avisen Dagen 11. mai signert en lang anti-Israelsk artikkel. Den er i tillegg full av uetterretteligheter, for ikke å bruke enda sterkere ord.

Han anklager feilaktig Israel for en rekke brudd på folkeretten uten å ha dekning for det. Etter min mening grenser det til antisemittisme, selv om han prøver å bortforklare det.

Han påstår blant annet at Israels byggeaktivitet på Vestbredden, blokade av Gaza, bygging av sikkerhetsmur, okkupasjon av landområder, annektering av Øst-Jerusalem og så videre, er brudd på internasjonal lov og i strid med folkeretten. Det er ikke sant noe av det.

Han hevder videre at Israel må følge vedtak i FN, og tilføyer: «De tiltakene som er i strid med FN sine vedtak, må reverseres.» Vet ikke Magelssen at vedtakene i FN’s hovedforsamling uten unntak er anbefalinger og ikke folkerett?

Sikkerhetsrådets resolusjoner er bare rent unntaksvis folkerett, og de som er det har Israel fulgt opp. Er Magelssen uvitende om dette? Eller er agendaen å skade Israel, uavhengig av hva som måtte være sant? Det er grunn til å spørre.

Han går også inn for boikott av Israel, noe han burde vite er å støtte boikottbevegelsens mål om å ødelegge Israel som jødisk stat og jødenes eneste frie tilfluktssted i verden.

I tillegg til dette er han tilhenger av det ukristelige vedtaket om at kirken skal vie likekjønnede. Som bispekandidat burde han i det minste forsøke å henvise til hvor i Bibelen han finner aksept for dette. Det sier han aldri noe om, selvsagt fordi han nok vet at det ikke finnes. Han bare følger det politisk korrekte og snur kappen etter tidens vind.

Han er altså av flere grunner ikke troverdig som bispekandidat, og bør trekke seg hvis han har integritet. I motsatt fall håper jeg han ikke når opp. Hvis han blir utnevnt vil det være synd, og et nytt nederlag for den norske kirke som et kristent trossamfunn.

Vi trenger sannferdige biskoper.