OPPFYLT LØFTE: KrF gjorde akkurat som vi lovet foran valget i 2013. Vi lovet landet en ny regjering, men sa det var lite sannsynlig med en fireparti-regjering på grunn av den politiske avstanden, skriver Knut Arild Hareide.  Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Viktigheten av KrF

fredag 21. juli 2017

Samfunn

Å forutsi valgresultatet for KrF er krevende. Men det som er svært enkelt å si er at det betyr en stor forskjell om KrF har innflytelse eller ikke over norsk politikk. Det har historien vist oss gang på gang.

Debatt: Still dine spørsmål til stortingspolitikerne her

Mer om KrF: Her finner du de nyeste artiklene og debattene som omhandler KrF

-----

Dagens redaktør Tarjei Gilje peker på dette valget blir et viktig og krevende valg for KrF. Ja, hvordan KrF gjør det ved stortingsvalget er avgjørende. For det er svært viktig å ha et politisk parti med innflytelse som står fast på hvert menneskes uendelige verdi fra livets begynnelse til livets slutt. Og ja, det er svært viktig med et parti som løfter de kristne verdiene og forstår at disse er bærebjelkene i vårt samfunn.

Historien har vist gang på gang at KrF har spilt en helt avgjørende rolle i viktige saker for Norge. Det var KrFs sosialminister Egil Aarvik som fikk på plass Folketrygden. KrFs Lars Korvald var den første som inkluderte miljøperspektivet i en langtidsmelding. KrFs Kjell Bondevik satt selv og skrev friskoleloven ved kjøkkenbordet hjemme. Og valgfrihet for barnefamiliene ble løftet av to KrF- profiler: Solveig Sollie og Valgerd Svarstad Haugland. Valgerd huskes også for hvordan hun innførte en solidarisk spillpolitikk en spillpolitikk som står seg den dag i dag.

Spør man Ola Nordmann i nyere tid, er det særlig én sak en takker KrF og Dagfinn Høybråten for; røykeloven. Røykeloven har på alle måter gjort vårt samfunn til et bedre sted å leve. Den har forbedret livskvalitet, arbeidsforhold og helsa til mange mennesker betydelig.

Særlig i kampen for de minste har KrF stått fremst. Vår nestekjærlighet har ikke stoppet ved svenskegrensa. KrF fikk Norges første bistandsminister, Reidun Brusletten. Og Hilde Frafjord Johnson ga kraftfulle bidrag til realiseringen av FNs tusenårsmål. KrF har alltid hegnet om frivilligheten. Vi fikk på plass skattefradrag for gaver til frivilligheten, et fradrag som nå er økt til hele 30000 kroner. Og i kampen for ideelle institusjoner som Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon eller Evangeliesenteret har KrF stått på barrikadene.

KrF gjorde akkurat som vi lovet foran valget i 2013. Vi lovet landet en ny regjering, men sa det var lite sannsynlig med en fireparti-regjering på grunn av den politiske avstanden. Ingen er i tvil om at KrF med sine 5,6 % har hatt betydelig politisk innflytelse og gjort en forskjell disse årene.

Noen har ment at KrF har vært for kritisk til regjeringen. Men når regjeringen tillater tvillingabort skal vi være stille da? Når regjeringen la frem et svært usosialt budsjett skulle vi være stille da? Når regjeringen ville tillate full shopping på søndagen skulle vi være stille da? Og når regjeringen forsøkte å sende den største regningen for flyktningkrisen til de fattigste i verden skulle vi være stille da?

Gjennom vårt arbeid i Stortinget disse fire årene ser vi en rød tråd: KrF satser på barn og familie, og på de som trenger det mest. For eksempel har KrF sikret en opptrappingsplan for å forhindre vold mot barn. Disse barnas eneste håp er at noen av oss rundt dem ser hva som skjer og gjør noe med det. Vi har også prioritert en systematisk satsing på flere lærere i skolen. Det vil sikre tilpasset opplæring, redusere behovet for spesialundervisning og forhindre frafall senere. KrF har sørget for at K for kristendom nå er tilbake i religionsfaget og enda viktige sikret faget inn i lærerutdanning og at kristendom er om lag halvparten av faget. Søndagen er fortsatt en annerledesdag. KrF tok kampen og vant!

KrF vil arbeide for en regjering i 2017 som består av flest mulig sentrumspartier og partiet Høyre. Vi har gode historiske erfaringer med et slikt samarbeid. De største av våre gjennomslag jeg har nevnt her, har kommet i regjeringer bestående av sentrumspartier og Høyre. Det har ikke alltid vært lett. Men det har alltid vært gjensidig respekt og forståelse. Og jeg mener Erna Solberg fortjener fire nye år!

Redaktør Tarjei Giljes skriver at «samtidig som Dagen helt siden 1919 har vært partipolitisk uavhengig, har avisen fulgt KrF spesielt tett siden partiet ble grunnlagt i 1933.» Det er riktig. Men det jeg vil beskrive som et av KrFs stolteste øyeblikk, kom ikke med støtte fra Dagens redaksjonelle ledelse. Da Kjell Magne Bondevik sa nei til Irak-krig i 2003 fikk vi tydeligere enn noen gang se hvor viktig det var med KrFs innflytelse. Krigen som ble starten på ISIL. Bondevik gjorde det som ettertiden har vist så tydelig at var riktig.

Vi kunne selvsagt lent oss tilbake og vært fornøyd med alt det vi har fått til. Det gjør vi ikke. Derfor er familie, skole og menneskeverd våre hovedsatsinger i valgkampen. Noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. En god barndom varer hele livet! Familier er forskjellige og barn er forskjellige, og det finnes ikke én riktig løsning for alle. KrF har tillit til at familiene selv kan gjøre gode valg for seg og sine, og vi som politikere må legge til rette for det. Og KrF vil ha en skole som både utdanner og danner mennesker. Barn med gode kunnskaper og ferdigheter, men også gode holdninger, verdier og samarbeidsevner.

Gjennom hele KrFs historie har bærebjelkene for politikken vært det kristne menneskesynet, nestekjærlighet og forvalteransvar. Noen spør om vi trenger de kristne verdiene i norsk politikk. Jeg vil si at vi trenger dem mer enn noen gang. Det er verdier som varmer og verdier som varer.

Mer om KrF: Her finner du de nyeste artiklene og debattene som omhandler KrF

Se også: