FRA KINA TIL NORGE: Kinesiske kommunister gjestet generalforsamlingen til Misjonskirken denne helgen. Fra venstre: Tre kristne ledere, to ledere fra det kommunistiske partiet, rektor ved bibelskolen Wang Hong, en pastor og til sist Ma Jin, fra myndighetene i Kina.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Kina-kommunister hos Misjonskirken

mandag 30. april 2018

Lederartikkel

Vi vil advare Misjonskirken Norge mot å være naive.

Misjonskirken Norge har hatt sin årlige generalforsamling, denne gangen med storfint besøk av tre representanter for kommunistpartiet i Kina. Når man leder det generalsekretær Øyvind Haraldseid sier til Dagen, virker det i hvert fall som Misjonskirken føler seg smått beæret over kommunistvisitten.

– Det er ønskelig fra vår side at myndighetene er representert på generalkonferansen vår. Vi forholder oss til myndighetene når vi er i Kina. Jo bedre vi kjenner dem, jo lettere blir det å gjøre jobben vår, sa Haraldseid.

De tre kommunistlederne deltok på generalforsamlingen sammen med fem kristne ledere for Misjonskirkens samarbeidspartnere i Shaanxi-provinsen. Den ene av kommunistene, Yang Yimin fra det religiøse byrået i Shaanxi, gjør gode miner til slett spill når han til Dagen sier at partikadrene bare er her for «å lære hvordan dere gjør det».

Vi vil advare Misjonskirken Norge mot å være naive. Kommunistpartiet i Kina er selvfølgelig ikke interessert i hvordan vi «driver menigheter og skoler og hvor viktig det er for dere», for å bruke ordene til nevnte Yiming.

De ateistiske myndighetene har bare et mål for den religiøse virksomheten som pågår i landet. Det er å kontrollere den og holde den nede så godt det lar seg gjøre. Det kommunistiske maktmonopolet i landet skal beholdes, koste hva det koste vil.

Myndighetene er spesielt interessert i de utenlandske kontaktene som menighetene i Kina har. Det er i et slikt perspektiv kommunistbesøket på Misjonskirkens generalforsamling må sees. Man ønsker å overvåke både sine nasjonale kristne ledere. Og man vil vite mest mulig om hvilke og hva slags kontakter disse har i utenfor Kinas grenser.

Verken Misjonskirken Norge eller vi andre bør glemme hvilket brutalt regime det er vi snakker om i dette tilfellet. Det kinesiske kommunistpartiet er ansvarlig for titalls millioner av egne innbyggeres død i de 70 årene de har hatt makten i verdens mest folkerike nasjon. Fortsatt i dag står Kinas myndigheter bak massive menneskerettsbrudd, massehenrettelser og undertrykkelse av demokratiske rettigheter.

Spesielt vi nordmenn har et ansvar for ikke å glemme hvordan Kinas kommunistregjering lot fredsprisvinner Liu Xiabo tæres bort av kreft og dø i myndighetenes fengsel. Han hadde ikke gjort noe annet enn å benytte seg av den ytringsfriheten som finnes i det kinesiske lovverket, men som reelt sett mangler alt innhold.

Like hul som ytringsfriheten er den kinesiske religionsfriheten. Den er tungt innskrenket i dagens Kina.

Så er det likevel ikke så rart at kristenlederen Wang Hong på besøk hos Misjonskirken Norge uttaler til Dagen at hun er fornøyd med religionsfriheten. Stort annet kan hun vel ikke si med tre lokale kommunister i reisefølget sitt.

Vi ser ingen grunn til å la oss lure av denne litt hjelpeløse sjarmoffensiven fra det kinesiske kommunistpartiet. Og det håper vi ikke at Misjonskirken Norge blir heller.