POLITI-RAZZIA: Politi som bryter seg inn i kirkebygninger og henter skrikende mennesker ut med makt, er en type scener som vi forbinder med helt andre regimer enn det norske, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Har konvertitter rettssikkerhet?

lørdag 3. mars 2018

Lederartikkel

I enkelte tilfeller har konvertitter mer kunnskap om kristen tro enn saksbehandlere i UDI.

Politirazziaen mot den afghanske småbarnsfamilien i Nytt Liv Sunnhordlands kirkelokale har skapt en samlet front i kristen-norge.

Selv om det i norsk kristenhet finnes et stort spekter av meninger om innvandringspolitikk, så hersker det tydeligvis likevel en bred enighet om at kirkeasylet må respekteres. Det er positivt.

For politi som bryter seg inn i kirkebygninger og henter skrikende mennesker ut med makt, er en type scener som vi forbinder med helt andre regimer enn det norske. Men for en uke siden skjedde det altså her hos oss.

KIRKEASYL: – Jeg tror denne saken har rystet alle som har hørt og sett det som skjedde, sier Finansbyråd Dag Inge...

Posted by Dagen on Friday, March 2, 2018


Det som også er med på å gjøre denne saken så opprørende, er at familien som ble pågrepet er konvertitter, personer som har vendt seg bort fra islam og tatt imot troen på Jesus Kristus. I familiens hjemland Afghanistan praktiserer man en barbarisk form for islam der frafall fra den muslimske tro straffes med døden.

Da er det selvsagt ikke så merkelig at de som siste utvei søker kirkerommets trygghet. Eller rettere sagt det de trodde var kirkerommets trygghet, men som våre politi- og justismyndigheter valgte ikke å respektere.

De tror nemlig at familiefaren lyver når han sier at han er en kristen. Og det gjør de til tross for at han altså fungerer som kristen predikant i menigheten Nytt Liv Sunnhordland. Så sent som kvelden før politiet knuste seg vei inn til foreldre og barn, ledet familiefaren et kristent møte i menighetslokalet der familien hadde søkt tilflukt.

Vi har gjentatte ganger uttrykt bekymring for rettssikkerheten til konvertitter som søker om asyl i Norge. Grunnen er at norske utlendingsmyndigheter i en rekke saker vist et skremmende dårlig kompetansenivå når det gjelder kristen tro. De er derfor svært dårlig rustet til å avgjøre om asylsøkere er kristne eller ikke.

Da regjeringen og KrF på tampen av 2016 inngikk en avtale om at ressurspersoner fra kirke- og menighetsliv skulle få en mer aktiv rolle i konvertitters asylprosess, var det grunn til å håpe at ting skulle bli bedre. Det ser dessverre ikke ut til å ha skjedd.

Fireåring synger om Jesus etter at familien ble hentet ut fra kirkeasyl

Kristne konvertitter: Politiet hentet en fireåring og familien ut av kirkeasyl på Fitjar. Her synger den lille gutten om Jesus under en kveldsbønn sammen med moren. *Husk å skru på lyden! :) Kristenliv - #konvertitter - #kristen - #kristenliv - #Jesus - #kirkeasyl - Nytt Liv Sunnhordland - Dag Inge Ulstein - Jarle Waldemar - Frank Gunnar Håvik - Dagen - #lovsang

Posted by Dagen on Saturday, March 3, 2018

Vårt Land omtalte nylig det som nærmest fortoner seg som en parodisk saksbehandling av en konvertitts asylsøknad. I vedtaket som er bare en måned gammelt, får asylsøkeren beskjed om at han har svart feil om hvilken dag Jesus ble født. «Du forteller at kristne feirer jul 25.12, og angir dermed feil dato for Jesu fødsel», heter det i vedtaket.

Problemet er bare at det er asylsøkeren som har rett og saksbehandleren i UDI som har dummet seg ut. Selv om vi i Norge starter julefeiringen på julaften 24. desember, er det 25. desember som regnes som selve fødselsdagen i hele den vestlige kristenheten. Det visste konvertitten, men ikke han som skulle være med å avgjøre om han var kristen eller ikke.

Dette er bare ett av en rekke eksempler på pinlig kunnskapsløshet om kristendom i UDI. Når konvertitter har mer kunnskap om kristen tro enn saksbehandlere, sier det seg selv at rettsikkerheten til denne gruppen er i fare.
 

KIRKEASYL: Familien som har søkt beskyttelse i et kirkelokale i Sogn og Fjordane er trolig den siste i Norge som sitter...

Posted by Dagen on Wednesday, February 28, 2018