Illustrasjonsbilde.  Foto: Fotolia

Veien Bibelskoles profil og vektlegginger

onsdag 9. mai 2018

Kristenliv

Evangeliet er en svært sentral del av undervisningen på Veien Bibelskole.

Åslaug Vevle skrev et innlegg den 27. april om Veien Bibelskole og undertegnede som andakts-skribent. Med utgangspunkt i at hun har lest noen av andaktene mine, forteller hun om hva hun har hørt om skolen, og hvilken oppfatning hun har om den.

Nedenfor gir jeg en redegjørelse om hva vi som skole står for.

På Veien bibelskole lærer vi at menneskenaturen er vendt bort fra Gud, og at vi ikke kan bli frelst uten ved Jesus Kristus. At den nye fødsel må skje for at vi skal leve som kristne. At å være kristen er å leve et liv i omvendelse og etterfølgelse. Og at dette bare kan skje i Kristus, i det nye livet, i Guds altomfattende nåde.

Undertegnede har skrevet en masteravhandling om Carl Olof Rosenius' forkynnelse. Denne kan leses i sin helhet på internett. Gjennom årene har det vært to større intervjuer med meg i Dagen om Rosenius og evangeliet. Disse finnes i arkivet i Dagens e-avis (2012 og 2016).

Evangeliet er en svært sentral del av undervisningen på Veien Bibelskole.

Guds nærvær, Åndens fylde, Åndens tale, bruken av nådegavene, helbredelse for kropp og sjel, er ikke en motsetning til evangeliet. Da setter vi ulike deler av Guds ord opp mot hverandre. At vi legger stor vekt på Guds nærvær, betyr ikke at vi legger Ordet eller evangeliet bort, tvert imot.

At troen er en relasjon, og Gud er Far, er bibelsk basert, og ikke løsrevne tanker om Gud. Dette er uløselig knyttet til evangeliet, selv om det ikke alltid nevnes. Uten den relasjonelle siden, mister også evangeliet sin kraft. Det er alltid en avveining hvor mye bibelhenvisninger som skal brukes i en liten andakt. Guds ord ligger alltid til grunn, og som oftest følger det bibelord med.

Elevene trenes i å profetere fordi vi mener dette er en naturlig del av menighetens liv, slik bl.a. 1 Kor 14:1 sier. Vi legger vekt på at det ikke skal profeteres mot Guds ord. Og at alt skal prøves på Guds ord. Vi innprenter at vi skal rette oss etter menighetene vi besøker. Vi legger stor vekt på respekt, og grenser overfor enkeltmennesker.

Hvis overtramp likevel skjer, er det aldri noe vi oppfatter som greit.

Det finnes dem som er uenige i Veien Bibelskole sin profil og vektlegginger. Det er en real sak. Det er også en real ting å henvende seg til oss hvis man opplever at folk knyttet til skolen ikke handler rett. Hverken skolen eller andaktsskribenten er feilfrie.

Men det må kunne være mulig å være uenig, uten at det skal stilles spørsmålstegn ved om vi står for selvsagte kristne grunnsannheter.

Andaktene har oppbyggelse av Dagens lesere som mål. Andaktene kan ikke ha som hovedmål å overbevise om at skolen har en sunn lære eller praksis.