KOBLING: Å ta betalt for å be for syke pr. telefon, er noe langt ut over dette; en usunn kobling av tro og penger, hvor kristen bønn settes i et forretningsmessig system der det fort gis inntrykk av å love helbredelse, skriver Terje Aadne og Øyvind Haraldseid.  Foto: Dagen arkiv

Usunn kobling av tro og penger

torsdag 21. juni 2018

Kristenliv

Som kirker i Norge ønsker vi å markere at bønn for syke aldri skal være preget av utnyttelse eller til egen vinning.

Bønn for syke er en naturlig del av kristenlivet, men bør aldri være utnyttende eller til egen vinning.

Vi er overbevist om at vi som kirker både kan og bør be for hverandre i troen på en Gud som har omsorg for mennesker og som kan helbrede.

Kirkens tjenere skal som alle andre kunne tjene til livets opphold gjennom deres arbeid i kirkene, om det er forbønn, sjelesorg, kirkelige handlinger og annet.

Å ta betalt for å be for syke pr. telefon, er noe langt ut over dette; en usunn kobling av tro og penger, hvor kristen bønn settes i et forretningsmessig system der det fort gis inntrykk av å love helbredelse.

Det er et etisk problem som kan påvirke menneskers liv negativt og som setter spørsmålstegn ved kirkenes legitimitet i møte med mennesker som vi skal tjene.

Som kirker i Norge ønsker vi å markere at bønn for syke aldri skal være preget av utnyttelse eller til egen vinning.

Så må vi være like tydelige på at vi som kirker tror at vi tjener en levende Gud som kan både helbrede og som hører våre bønner.