AVSTÅ: Mange vil mene at kristne som avstår fra seksuell utfoldelse fordi de ikke finner noen kristen å gifte seg med og homofile som avstår fra sex er nesten likestilte, skriver Johan Moan. 
  Foto: NTB scanpix

Tolking av Bibelen

lørdag 3. februar 2018

Dette innlegget er en respons på "Å ta Bibelen på alvor "

Kristenliv

Det er fullstendig feil at Nytestamentet er kvinneundertrykkende og at ekteskap etter nytestamentelig standard er uvanlige i dag.

To sentrale medlemmer i Åpen folkekirke hevder i Dagen den 24. januar at alle som leser Bibelen, tolker den, og at tolkningen til oss konservative ikke er rettere enn deres egen, moderne, liberale tolkning.

Selvsagt skriver de to i første rekke om det liberale ekteskapssynet som Kirkemøtet har vedtatt. Hvem leser Bibelen med de rette brillene? Jeg er ikke teolog, men har jobbet aktivt som fysikkforsker i 40 år og er vant til kritisk lesing av tekster.

Når jeg leser Nytestamentets utsagn om ekteskapet, finner jeg enighet i evangeliene og i brevene. At man i Det Gamle Testamentet finner historiske beretninger om «ubibelske» ekteskap, er vel ikke det minste rart.

Der finner vi fortellinger om mangt og mye som bare er historie og ikke lov. Det er jo helt irrelevant å repetere Davids og Salomos uetiske kvinnehistorier her. De er på ingen måte unnskyldt av Gud. Ei heller alle drap og tyverier og all vold det skrives om.

De to sier at homofil praksis var ukjent i antikken. Det er feil. Les grekernes og romernes historier! Paulus var jo en lærd mann, og kjente begge deler. Nei, hovedtrekkene i Nytestamentets beskrivelser av kristendommens grunnsannheter er det svært vanskelig å misforstå:

Jesu korsdød, Jesu oppstandelse, Jesu himmelfart, Jesu forsoning for våre synder ved sin uskyldige død, livets to utganger som avhenger av Jesustroen, og, ikke minst, beskrivelsen av et rett ekteskap.

Det er fullstendig feil at Nytestamentet er kvinneundertrykkende og at ekteskap etter nytestamentelig standard er uvanlige i dag. Nesten alle mine venner lever i slike ekteskap.

Syndfrie er de nok ikke, men de forsvarer ikke brudd på Jesu etikk. Det er også feil at vi snakker om ekteskapet bare som en arena for reproduksjon. Ingen konservativ vil si at det er galt av eldre enker og enkemenn å gifte seg!

Man bør også lese nøyere hva Bibelen sier om skilsmisse før man bruker det som noe argument mot en nytestamentelig holdning til likekjønnede ekteskap. Forkjemperne av frihet på dette området bør tenke over hva neste runde vil innebære når det gjelder samliv og, faktisk, liv.

Mange vil mene at kristne som avstår fra seksuell utfoldelse fordi de ikke finner noen kristen å gifte seg med og homofile som avstår fra sex er nesten likestilte. Med full overbevisning vil jeg hevde at Gud i det lange løp gir velsignelse til de som lever etter en slik bibelsk etikk.

I framtida vil det være klokt om vi, som av dyp overbevisning velger et konservativt syn på Nytestamentet, og de som står for et moderne syn, skiller lag. Det vil gjøre slutt på krangel om skriftsyn. Forskjellene mellom pinsevenner, Misjonsforbunds-, Normisjons-, Frikirke-, og NLM-folk er små i forhold til forskjellene mot Åpen folkekirke.